Bnr. 260: ‘XII’ (1900)

Den 15den September liep van de werf der firma A. F. SMULDERS te Slikkerveer, met goed gevolg te water de romp van den eersten eener serie van vier stoomhoppers, genaamd “Port Arthur XII”, in aanbouw voor rekening van het Marine-Ministerie der Russische Regeering, met bestemming voor de haven van Port Arthur (China). De hoofdafmetingen zijn de navolgende: Lengte over het dek: 160′. Breedte 22′. Holte 15′.

De romp is geheel uit Siemens Martin-staal en overeenkomstig de voorschriften van het Bureau Veritas, 1e divisie, R. I. 3/3 gebouwd. De voor het vaartuig bestemde machine, vervaardigd in hare werkplaatsen te Utrecht, is van het compound systeem, ontwikkelende een vermogen van 350 I. PK.; de twee scheepsketels uit hare fabrieken te Luik hebben een totaal verwarmend oppervlak van 160 M2. De electrische verlichting geschiedt door een direct werkende stoomdynamo, waarop twee booglampen van 1000 kaarsen en gloeilampen van 16 kaarsen branden. De hutten zijn met stoom verwarming ingericht.

De Ingenieur 15 (38) 22 September 1900


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019