Bnr. 938: Sectie 6 (1949)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

In gebruik stelling grote dok
van Wilton
„Nieuw Amsterdam” eerste patiënt

Het 46.000 tons Dok IV zal op dinsdag 11 April a.s. in gebruik worden genomen als de ‘Nieuw Amsterdam’, het vlaggeschip van de Holland Amerika-lijn voor het eerst na de oorlog daarin zal dokken. Diezelfde dag zullen genodigden de nieuwe timmerfabriek van de werf, kunnen bezichtigen.

Het dok bestaat uit 6 afzonderlijke secties. Het is 218.0 lang, 51.20 meter breed, terwijl de pontons met zijkasten samen 12.60 meter hoog zijn. In de laatste wereldoorlog werd het dok verscheidene malen door bommen getroffen. Op 27 Augustus 1942 werd bij een aanval de ponton van sectie 3 zwaar beschadigd. Daarna werd deze onder het dok uitgetrokken en ter reparatie opgenomen. Hiermee was er echter nog geen einde gekomen aan de bombardementen. Integendeel. De schade door deze berokkend werd steeds groter. Begin April 1943 kreeg het de genadeslag, brak in tweeën en zonk.

Toen, nog tijdens de oorlog, met de berging werd begonnen, moesten de duikers tot 20 meter afdalen om voorlopige afdichtingen aan te brengen en een aantal drijftanks te bevestigen. Er ging een jaar met deze werkzaamheden heen. Op 16 mei 1944 werd het dok door voorlopig waterdicht gemaakte pontontanks leeg te pompen en 5 drijvende bokken te hulp te roepen, gelicht. Op Hemelvaartsdag van dat jaar kon het door 12 sleepboten naar de Waalhaven worden versleept en aan de grond worden gezet.

Sectie 6 was van de rest van het dok afgescheurd en kon niet worden geborgen. Door de grond er onder weg te zuigen kon een deel diep wegzakken, waardoor er voldoende water boven de sectie stond om het herstelde dok later te kunnen plaatsen.

Na de oorlog werden pogingen gedaan om een dok van gelijke afmetingen te verwerven, maar deze pogingen faalden. Men besloot toen tot herstel van het zwaar beschadigde dok, want het was voor de werf onmisbaar.

Dat was geen kleinigheid. Begonnen werd met sectie 3. Deze was voor een derde deel vernield, terwijl de beide zijkasten waren doorgebroken. Sectie voor sectie werd geleidelijk hersteld. Bij de ‘Werf Gusto’ werd een geheel nieuwe sectie 6 gebouwd. Nu is het dok geheel hersteld. Het ligt gemeerd aan twee inmiddels in de dokhaven volgens de allernieuwste inzichten geconstrueerde betonnen dokpalen, welke elk 3190 ton wegen. De voet van de paal heeft een diameter van 18 meter, dat is een oppervlakte van 254 m2. De totale lengte van een dokpaal bedraagt 25 meter.

Bron: Rotterdamsch Parool / De Schiedammer, 27/03/1950


©Stichting Erfgoed Werf Gusto® (2017)