Bnr. 907: 4 Brugkranen (1949)

Te Hamburg hebben experts van het commissariaat-generaal voor Nederlandsche belangen in Duitsland na de oorlog o.m. een gehele kade, uitgerust met laadbruggen en kranen uit Rotterdam en Dordrecht aangetroffen. Men kreeg van de Britse bezettings-autoriteiten het recht deze haven-outillage weer naar ons land terug te voeren De heer J. M van der Erp, technisch expert van de Werf “Gusto” werd met de leiding van deze terugvoering belast. Dit zeer moeilijke karwei is thans voor ruim de helft gereed, De kranen en laadbruggen wegen samen ongeveer 5300 ton, waarvan thans 3000 ton is verzonden. Het transport van de grote stukken geschiedt met landingsvaartuigen van de marine; kleinere onderdelen worden per trein naar de eigenaren teruggezonden. Op het ogenblik werken vijftig Duitsers aan de afbraak te Hamburg; men hoopt dit aantal binnenkort tot zeventig te kunnen opvoeren. Van deze kade komen o.m. acht complete en drie vernielde havenkranen alsmede vijf complete en drie vernielde laadbruggen terug. Het materieel is verwaarloosd: doch bruikbaar, ook al is het in waarde achteruit ge-gaan. De heer Van der Erp hoopt voor Kerstmis met de werkzaamheden in Duitsland gereed te zijn.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant / 28 augustus 1947

Rotterdam heeft bij het herstel van zijn verwoeste haveninstallatie wederom een belangrijke stap vooruit gedaan. Woensdagmiddag is namelijk in de Waalhaven op het terrein van Cornelis Swarttouw’s Stuwadoorsmaatschappij de eerste van de vier reusachtige laadbruggen, die opgebouwd werden van uit Duitsland teruggekeerde onderdelen en een capaciteit hebben van 300 tot 500 ton per uur, in gebruik genomen.

In Augustus 1947 is men met de opbouw begonnen en door het toepassen van ’n speciale werkmethode, die door ons reeds werd beschreven, kon een brug nu reeds in actie komen als eerste laadinstallatie van deze aard in de Rotterdamse haven. De tweede komt in Juni gereed en de twee overige eind November. Is het gehele laad bruggencomplex klaar, dan zullen 100.000 ton kolen in zeven uur kunnen worden overgeslagen. Alleen de electrische installatie en het omvormingsstation is al een bedrijf op zichzelf. Deze door de firma Siemens gebouwde installatie is zodanig ingericht, dat als een der omvormers of gelijkrichters uitvalt, automatisch een andere wordt ingeschakeld, hetgeen zich zelfs nog een keer kan herhalen. De verdere voornaamste uitvoerders van het werk waren de firma Gusto voor het constructiewerk en de firma Spunder voor het betonwerk. Het geheel stond onder leiding van de technische dienst van de CSSM, met aan het hoofd ir. Brandsen en zijn assistent, de heer Ontrop.

Het eerste werk van de nieuwe laadbrug gold Woensdagmiddag het overladen van duizend ton, voor de export bestemde cokes, in het Zweedse stoomschip „Sirius”, welk werk binnen het uur was volbracht.’ 

Bron: Rotterdamsch Parool / De Schiedammer, 27 mei 1948
foto: Collectie fam. Bosdijk / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018