Bnr. 592: Pologne (1926)

Gisteren werd van de Werf Gusto, firma A. F. Smulders alhier met goed gevolg te water gelaten, een stationnaire cutterzuiger, tevens bakkenzuiger, aldaar in aanbouw voor buitenlandsche rekening. Deze zuiger wordt gebouwd volgens de hoogste klasse onder speciaal toezicht van Bureau Veritas en, voldoet aan de eischen der Ned. Scheepvaart Inspectie. Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte 48 M., breedte 10 M. 80, holte 3 M. 70, en zal voorzien zijn van 2 verticale triple machines die elk direct gekoppeld zijn aan een zandpomp, alsmede van een triple machine voor het drijven van den snijkop, die tevens gekoppeld kan worden aan de waterpomp als het werktuig als bakken zuiger wordt gebruikt. Het totaal vermogen der machines bedraagt 1200 I.P.K. De benodigde stoom wordt geleverd door 2 ketels van 213 M2 verwarmingsoppervlak X 13 K.G. werkdruk. Op dek zullen 8 lieren worden geplaatst voor het bedienen der ankers, pivotpalen, zuigbuizen en het verhalen der bakken. Voor de vooruitbeweging van den zuiger tijdens het werken zal een paalwagen van speciale constructie worden aangebracht, door middel waarvan deze beweging op een eenvoudige en economische wijze kan worden, uitgevoerd. Voorts zal het werktuig geheel electrisch worden, verlicht.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1926 |  8 april 1926


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018