Bnr. 252-1: Lepelaar (1964)

Foto: hvn.nl – Fotograaf: Onbekend.


Wat er van de Lepelaar over is 

Schiedam —Bij de ‘Werf Gusto’ is het kraaneiland Lepelaar in reparatie. Daarmee is het teruggekomen bij het bedrijf dat de bouw verrichtte. Zoals bekend is het kraaneiland samen met een tweelingbroer werkzaam geweest bij de pieren van IJmuiden. De beide kraaneilanden vormden een uniek team, speciaal voor deze gelegenheid gebouwd en beroemd geworden over de gehele wereld.

In 1964 vond de bouw plaats. De pontons stonden op acht poten. Op de pontons werden gigantische kranen neergezet die nu nog dienst doen bij de scheepswerf Verolme. Het nieuwe van deze kranen op eilanden was dat ze zo hoog boven de zee uittorenden, dat ze bij slecht weer niet weg hoefden. Bovendien werden ze naast de pieren neergezet om de aanvoer van grote betonblokken niet in de weg te staan. Op de kruin van de nieuw aan te leggen dijken, kon men zo ongehinderd blijven rijden en werken.

De kraaneilanden hebben zeer goed voldaan. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat die hier intensief mee te maken heeft gehad, vertelde dat er oorspronkelijk nog een plan is geweest om de kranen in te zetten voor Europoort. Dat is echter niet nodig geweest omdat men hier dijken bouwde waar niet op gereden kon worden. Voor dergelijke projecten zijn deze giganten te duur. Ze kostten tien miljoen gulden per stuk. Men vindt bij Rijkswaterstaat dat ze hun geld wel degelijk hebben  opgebracht. Vandaag de dag zouden ze zeker vijftien miljoen kosten.

De eilanden zijn in 1969 aan het baggerbedrijf Bos en Kalis verkocht, dat oorspronkelijk hier zelf iets mee wilde gaan doen. De kranen werden echter doorverkocht aan Verolme die ze bij zijn nieuwste bouwdok inzette. Een eiland is naar Amerika verkocht en het volgende, de Lepelaar zal nu eveneens die weg op gaan. Het kraaneiland krijgt bij Gusto een gat, zodat het ook geschikt is als booreiland. Vermoedelijk zal het ingezet worden  voor de Amerikaanse kust. 

Zoals bekend zijn de pieren voor IJmuiden verdubbeld in lengte, om zo de grootste schepen een rustige binnenkomst te verzekeren. Lange tijd zijn de werkzaamheden aan de pieren doelwit van daguitstapjes voor velen geweest. We nemen dan ook aan dat velen de kranen in hun oude glorie nog zullen herkennen. Op de foto is weinig glorie meer te zien. Het laatste stuk van het laatste paradepaard van Rijkswaterstaat gaat ons land vertalen.

bron: Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1971 | 11 augustus  

Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)