|In Memoriam Lida Zondag|‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!|Han Mommaas overleden.|Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952|Henri Smulders op Olympische Spelen 1900

Schiedamse Havens 1850-2020


Details van ‘Schiedamse Havens’ zijn gemaakt vanaf: Kaart topotijdreis.nl

Op de onderstaande kaart staan de verschillende havenplannen aangegeven, die in de loop van 1852 tot 1875 zijn ontwikkeld om Schiedam te laten ontwikkelen tot een havenplaats evenals Rotterdam.  Deze overzichtskaart, die omstreeks 1890 moet zijn gemaakt is te zien dat ook aan mogelijke toekomstige treinverbindingen was gedacht naar de nieuwe havenbekkens. Niets is hier van doorgegaan, behalve de aanleg van een deel van de Westerhaven. De economische recessie, zeker in de branderindustrie rond 1840-1850, werkte dit soort plannen in de hand. Echter de opbloei van de branderijen rond het midden van de 19 eeuw leidde de aandacht af van een verdere ontwikkeling van de scheepvaart en de scheepsbouw. Toen duidelijk was dat de rol van de branderijen uitgespeeld was, was het te laat en had Rotterdam haar plannen al klaar voor de toekomst. De havens, die aangelegd zijn in de 20e eeuw, zoals Wiltonhaven, Wilhelminahaven en Oosterhaven waren werkhavens voor de scheepsbouw en scheepsreparatie. Zie daarvoor de kaarten hierboven.

Ingetekende havenplannen 1852 en 1873

1:Ontwerp-Fijnje, 1852 (de meer aangesloten arcering geeft het gedeelte weer, tot de aanleg waarvan de gemeenteraad op 29 april 1853 besloot).
2: Ontwerp-Greeve en Nolet, 1859 waarvan een gedeelte (Westerhaven en aansluitend spuikanaal) in 1860 werd aangelegd. Wanneer dit plan in de jaren ’70 in de Raad  kwam, was er steeds verschil van inzicht over het verlengen van de haven tot de Geul of tot in de Maas.
3: Voorstel van B en W, 1871
4:Ontwerp-Fijnje, 1873


Kaart Gemeentearchief Schiedam (Topografische verzameling, La 11-4).
Bron: Schiedam in de Tweede Helft van de Negentiende Eeuw / Dr. H. Schmitz

 

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2023