Oosterhaven

Leestijd: 2 minuten


De opname van de plattegrond uit 1900 laat in het rode gedeelte de ‘Oosterhaven’ zien en de ‘Oosterhavenkade’ na gereedkomen in 1898. De Sleephelling op het terrein van scheepswerf ‘De Nijverheid’ en de werf ‘De Nijverheid’ zijn al verdwenen. Wat nog wel zichtbaar is, is de ‘Kielhaven’, die evenwijdig loopt met de ‘Oosterhaven’. Deze zou nog gebruikt worden voor het lossen van balken. De bebouwing links is van de ‘Apollo’ Kaarsenfabriek (1864) en rechts van de Watertoren (1886).

Zichtbaar uiterst rechts is het haventje bij de Watertoren en links daarvan is nog een kleine insteekhaven, die geen naam had, maar waar wel een opname is gevonden op de Beeldbank van de Gemeente Schiedam. Dat haventje verdween, evenals de ‘Kielhaven’, bij de aanleg van Werf Gusto en de ‘Gustohaven’, zoals u op de kaart hieronder kunt zien. De bebouwing rechts bij de Watertoren is de Schiedamse scheepswerf ‘Maasdijk’ van de Rotterdammers Van der Kuy en Van Ree.

De ‘Oosterhaven’ heeft als fysieke haven tot 1927 bestaan. Begin 20’er jaren van de vorige eeuw ging een groot gedeelte van de Mathenessepolder (ten oosten van Werf Gusto) over van Schiedam naar Rotterdam. Rotterdam wilde de polder gebruiken voor de uitbreiding van haar stadshavens.  In november van 1927 werd begonnen met het doorgraven van de ‘Maasdijk’ met behulp van de baggermolen ‘Waal’ van Volker. De ‘Maasdijk’ scheidde nog de nieuw gegraven ‘Merwehaven’ van de Maas.  Er legden nog wel met regelmaat schepen aan de ‘Oosterkade’ in Schiedam, maar dat waren eigenlijk alleen kolenschepen uit Newcastle en schepen met hout voor de papierindustrie.

De Maasdijk Doorgegraven: Tegen drie uur gistermiddag is de verbinding der havens met de Maas tot stand gekomen doordat de baggermolen „de Waal” de laatste M³ aarde wegzoog en het water met geweld in de nieuwe haven stroomde.
Foto: Nieuwe Schiedamsche Courant 8 november 1927 – Fotograaf: Onbekend.

Op de headerfoto boven een overzicht van de Oosterhaven met op de achtergrond de Watertoren en Werf Gusto. Links (van ZW naar NO) is de Oosterhavenkade te zien, die in het begin voor algemeen gebruik was. Na het vertrek van de Apollo Kaarsenfabriek in de 20’er jaren van de vorige eeuw werd de kade bij Werf Gusto getrokken als afbouwkade  evenals de voormalige terreinen van de kaarsenfabriek. Gusto heeft in de 50’er jaren nog geprobeerd daar, op de plek van de vroegere Sleephelling,  een droogdok van 25000 ton te bouwen en op de afbouwkade een kraan te laten rijden. De constructie van de oude kade bleek te zwak. Het plan is nooit ten uitvoer gebracht.

Foto: Beeldbank Schiedam / beeld 33177 /fotograaf: Henri Rebers


 

Laatst bijgewerkt op: 1 november 2023