Vijfsluizenhaven

Leestijd: 2 minuten
Foto: Beeldbank Schiedam, detail van beeldnummer 12251 – Fotograaf: Bart Hofmeester.

De Vijfsluizenhaven was in vroeger jaren niet meer dan een kanaaltje dat het overtollige polderwater van het Hoogheemraadschap Midden-Delfland via de ‘Babberspolder’ loosde op de Maas. In 1864 werd het Stoomgemaal Van der Goes in gebruik genomen om de bemaling te verbeteren. De opvallende knik aan het eind van de haven is ontstaan in 1937 bij de aanleg van het Dieselgemaal J.M. van der Schalk. Dit werd een stuk zuidelijker gebouwd dan het stoomgemaal Van der Goes dat het moest vervangen. Het dieselgemaal dat in WO II tijdelijk elektrisch aangedreven werd wegens olieschaarste, werd in 1962 buiten gebruik gesteld. Het Hoogheemraadschap stopte met lozen op de Maas.

Bij de aanleg van de ‘Beneluxtunnel‘ (links op de foto) werd het dieselgemaal eind zestiger jaren afgebroken. De scheepswerf Wilton Fijenoord had aan de monding van de haven een aanlegsteiger gebouwd. Na het sluiten van de werf werd de kade overbodig en is afgebroken. De Vijfsluizenhaven, die in het Noorden geheel afgedamd werd doet vandaag de dag dienst als een getijde-overloopgebied van de rivier de Maas. Men hoopt dat door aanslibbing van grond en de groei van specifieke vegetatie er een mogelijkheid bestaat dat in de toekomst zeehonden te zien zijn op de banken van de Maas.

Op de foto uit 1970 is te zien dat een gedeelte van de haven nog in gebruik was als aanlegplaats voor zeeschepen. Saillant detail is dat de resten van het oude stoomgemaal nog te zien zijn.


 

Laatst bijgewerkt op: 1 november 2023