A. de Jong

Leestijd: 2 minuten

Niet direct aan de Nieuwe Maas, maar aan de vlakbij gelegen Wilhelminahaven, heeft vanaf 1955 nóg een scheepsbouwbedrijf gelegen dat van A. de Jong. Oorspronkelijk afkomstig uit Scheveningen kocht de uit Vlaardingen afkomstige Albert de Jong In 1877 een gedeelte van een scheepswerf in Scheveningen. Het scheepsbouwbedrijfje richtte zich voornamelijk op de bouw en reparatie  van Scheveningse bomschuiten*.

Na een grote storm in 1894 werd de bommenvloot grotendeels vernield en ging men in Scheveningen een haven aanleggen. Bommen waren dus overbodig. De Jong kocht in 1895 een scheepswerfje in Vlaardingen en stapte over op de bouw van stalen loggers. In 1895, neemt hij vijf Vlaardingse scheepswerven over waar ze stalen loggers bouwden. In de dagen dat de visserij een bloeitijd doormaakte, breidde De Jong de capaciteit van zijn scheepswerf nog verder uit en richtte een rederij op. Niet lang daarna ontwikkelt het bedrijf zich breder dan alleen de scheepvaart; De Jong ging ook andere producten maken, zoals luchtverhitters en oliestookinstallaties.

Tenslotte werd in 1955 een nevenvestiging in Schiedam gestart. Het is bovendien start voor de ontwikkeling en bouw van industriële luchtverwarmers.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de markt voor kleine (en grote!) scheepsbouw echter zó slecht dat men besloot de werf te verkopen. De nieuwe eigenaar werd Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek in Bolnes, die enige jaren later zelf de poorten moest sluiten. In 1976 verhuisde A. de Jong naar een nieuwe vestiging in Schiedam, waar het hoofdkantoor vandaag de dag nog altijd gevestigd is. Het bedrijf is zich gaan toeleggen op de installatietechniek en de ontwikkeling van industriële verbrandingsinstallaties. Het bedrijf is altijd een familiebedrijf gebleven en heeft tijdig de bakens kunnen verzetten door om te buigen van scheepswerf naar specialist in energie- en milieutechnologie.


* De Bomschuit was een schip met een platte bodem waar Scheveningse vissers mee haring gingen vissen. Scheveningen had tot voor 1894 geen haven, de schepen werden op het strand getrokken.

Bron: Historische Vereniging Schiedam / ‘Scyedam 30e jaargang nr. 2 mei 2004/ dejong.nl
Tekst: Ser Louis / Scheepsbouwmuseum.nl / dejong.nl

Laatst bijgewerkt op: 3 november 2023