Wilton Fijenoord


De argeloze wandelaar, die een ommetje maakt richting Dok 8 van de vroegere werf Wilton Feijenoord in Schiedam, zal zich wellicht enigszins verbazen en achter het oor krabben. Een vlag van WF? Ja inderdaad een vlaggenstok met een wimpel van WF in top, die trots in de wind heen en weer beweegt vlak bij het oude werfterrein, dat nu eigendom is van Damen Shipyards.

De mast is geplaatst op initiatief van Adrie van Beek, WF-beer in hart en nieren en sedert jaren, verzamelaar en beheerder van een verzameling WF-materialen van een enorme omvang, die een museum zouden kunnen vullen. We kunnen daar elke dag over lezen op de Facebookpagina van de collega’s van Wilton Fijenoord. Deze pagina wordt onderhouden door Sjaak van Minnen, Ben Dijkstra en Adrie van Beek.

Men is al jaren bezig de complete verzameling van WF spullen in een vaste expositieruimte ten toon te spreiden en zo beschikbaar te stellen voor het grote publiek. Vaak worden kortdurende exposities opgezet bij bijvoorbeeld Damen Shipyards, op jaarmarkten, braderijen etc.

Een echt museum (Bijvoorbeeld voor de Schiedamse Scheepsbouw) is vooralsnog  moeilijk te realiseren. Gesprekken daarover lopen vaak vast in het moeras dat subsidie heet. Ook is de wil niet echt aanwezig bij de bestuurders, organisaties en andere musea van de door de jenever beheerste stad Schiedam. Vandaar dat men het initiatief naar zich toe getrokken heeft en op een klein stukje oud terrein van WF een eigen museum begonnen is.

foto: Adrie van Beek

Als we gaan kijken op het terrein waar de vlaggenmast staat, dan zien we een volle zee-container staan, die in het volgend jaar definitief ingericht wordt als museum. Een tweede container wordt er bij geplaatst en dient als ‘multimedia’ ruimte waar films en presentaties bekeken kunnen worden. In 2020 wordt het WF-museum feestelijk geopend. De datum is nog niet bekend, wel wie hem opent, maar dat houdt men nog geheim!

Goed gedaan jongens, wellicht dat er eens een tijd komt, dat we gezamenlijk aanwezig zijn bij de opening van het “Scheepsbouwmuseum Schiedam” op een vaste plek in Schiedam, waar alles wordt ondergebracht van Wilton Fijenoord, Werf Gusto, De Nieuwe Waterweg, De Jong e.a.

We houden u op de hoogte.


foto’s: Adrie van Beek
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2019