Apollo Kaarsenfabriek

Leestijd: 2 minuten

Start met hindernissen
Op 13 juni 1864 staat er een klein berichtje in de Schiedamsche Courant: ‘Is aan J.T. Versteeve afgestaan een stuk weiland op Galgoord, teneinde daarop eene fabriek van Stearine en Stearinekaarsen1) te vestigen’. Op 23 juli 1864 verkocht de gemeente Schiedam voor f. 6.000 grond gelegen aan het Galgoord aan de Voorhaven. Koper is de N.V. Stearine kaarsenfabriek ‘Rotterdam’ die een maand eerder is opgericht en waarvan J.T. Versteeve en H. Haselhoff Lich directeuren zijn. Omstreeks 1868 werd Versteeve vervangen door H. Cazaux van Staphorst. De gemeenteraad verleende haar goedkeuring en een jaar later nog eens voor ophoging van het terrein en de aanleg van een dubbel spoor. Maar blijkbaar liep alles niet naar wens, want op 1 mei 1869 werd op een vergadering in Rotterdam een Commissie van Liquidatie ingesteld. Deze bestond uit leden van R. Mees & ZoonenAfrikaansche Handels Vereeniging en Jan Loopuyt. Op 28 mei 1869 werd surseance van betaling aan het bedrijf verleend. Er kwam een openbare veiling van gebouw met toebehoren en voorraden en verder ook de aanlegsteiger met kraan. Op 7 juli 1869 volgde de afslag en W. Sonneveld kocht alles voor fl. 81.000. Hij verklaarde de afmijning te hebben gedaan voor eigen rekening, voor J. Loopuyt en J.M. v.d. Schalk, ieder voor 1/3 deel.

Betekenis voor Schiedam
Voor Schiedam is in sociaal en economisch opzicht de fabriek van enorm belang geweest. Het was niet alleen het grootste bedrijf aan het eind van de 19e eeuw, maar eindelijk ook eens een bedrijf van omvang dat nu eens niet afhankelijk was van de moutwijn en jeneverfabricage. Pas met de komst van Werf Gusto, op een terrein grenzend aan Apollo, kwam er een bedrijf met een groter aantal mensen in dienst.

In voorbereiding


Noten:
1) De Franse scheikundige Chevreul was de grondlegger voor de verwerking van stearine. Hij toonde in 1826 aan dat oliën en vetten chemische verbindingen zijn van een vloeistof (glycerine) en van een mengsel van min of meer vaste stoffen (vetzuren). Hij slaagde erin een vetzuurmengsel te scheiden in een vloeibaar deel oleïne en een vast hard deel stearine. Deze grondstof is minder week dan paraffine en zorgt ervoor dat kaarsen lang en rustig kunnen branden met een heldere vlam.

Bronnen:
‘Scyedam’ nr. 5 december 1995

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2023