In Memoriam A.J.M. Zondag (Lida)

Leestijd: 2 minuten

Lida Zondag werd op 23 oktober 1925 geboren in Schiedam. In oktober 1953 trad zij in dienst bij Werf Gusto op de afdeling boekhouding. Bij haar 25-jarig jubileum op 13 oktober 1978 werd stil gestaan bij het feit dat mevrouw A.J.M. Zondag (Lida), op dat moment coördinerend secretaresse van de Raad van Bestuur op het hoofdkantoor, dat zij 25 jaar geleden bij Werf Gusto (onderdeel van IHC Holland) in dienst kwam op de afdeling boekhouding. Na twee jaar, toen ze haar werk op de afdeling boekhouding ruilde voor die van telefoniste en later voor die van receptioniste/telefoniste, werd ze al spoedig bekend als iemand die de buiten- en binnenwacht door de telefoon en aan de balie steeds correct bediende. Haar talenkennis, met name die van het Spaans, stelde haar – vrijwel als enige – in staat een brug te slaan tussen het steeds groeiend aantal Spaanse werknemers en de Werf Gusto. Zij werd van lieverlee een hulp in de nood met betrekking tot de sociale begeleiding van deze groep medewerkers.

Zo rond haar 12 1/2- jarig jubileum kwam er een plaats vrij als secretaresse van de toenmalige Raad van Beheer van de Werf Gusto. Haar kwaliteiten waren in de loop der jaren van dien aard gebleken dat zij de job kreeg. Naast haar werkzaamheden als secretaresse verzorgde ze alles wat verband hield met tewaterlatingen

Op 1 mei 1974, werd haar de hoogste secretaressefunctie bij IHC aangeboden: coördinerend secretaresse bij de Raad van Bestuur, speciaal belast met secretariaatswerkzaamheden voor de president van de Raad van Bestuur. Hoewel met pijn in het hart om het verlaten van haar vertrouwde Gusto, aanvaardde zij haar taak op het hoofdkantoor.

De reden dat zij op 1 mei 1974 was overgegaan van Gusto naar het hoofdkantoor van IHC Holland was naar aanleiding van een verzoek Dick Smit (Voorzitter van de Raad van Bestuur van IHC Holland), die haar vroeg toe te zien dat de binnenkomende informatie de juiste weg aflegde, zowel per post als per telefoon als per telex.

In 1980 werd zij aangesteld als concernsecretaris, tevens secretaris van de Raad van Commissarissen.

Op 1 oktober 1985 legde zij haar functie neer. Zij werd daarna benoemd  tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


 

Laatst bijgewerkt op: 3 januari 2024