Wij Bouwen Een Schip


Onze bonte avond met de titel “Wij bouwen een schip”, welke op 11 April jl. in de zaal “Emporium” werd gegeven, was een succes. Meer dan 800 aanwezigen hebben genoten van een afwisselend en vlot gespeeld programma. Er waren zelfs geen hiaten tussen de verschillende scènes, zoals dit meestal bij amateurs gebruikelijk is. Daarom alle eer aan de Heer Nieuwenhuis, die ’t zaakje had geregisseerd. De Heer Wink, onze voorzitter, had voor deze gelegenheid het conferencier-jasje aange­trokken en, als van ouds, deed hij het weer prima. Met een praatje en een grapje wist hij het geheel aan elkaar te lijmen en had de lachers op zijn hand.

De balletten, welke tussen de verschillende scènes door werden gedanst waren goed van opzet en uitvoering. En de meisjes, en Mej. van Dijk, die de leiding hiervan had, kunnen met genoegen op het gepresteerde terugzien.

Veel succes oogstten de overige medewerkers ook met de door hen gebrachte schetsen en taferelen, waarvan wel “Wij bouwen een schip” de best geslaagde mag worden genoemd. We zullen geen namen van de medewerkers noemen; zij zijn ons allen bekend*. Volstaan wij met onze bewondering uit te spreken voor hetgeen zij ons brachten en aan allen dank te betuigen voor de opofferingen, welke zij zich hebben moeten getroosten om zo uitstekend voor de dag te komen.

Aan het einde van de uitvoering werden woorden van dank tot alle medewerkers gericht door de Heer Ir. Bastian. 

De aanwezigheid van de Heren Mr. H. en F. Smulders met hun dames werd door ons op zeer hoge prijs gesteld. Na afloop volgde een geanimeerd bal, dat voor velen te vroeg een einde vond.

Het was een avond waar de P.V. met genoegen aan terugdenkt.

bron + foto’s: I.H.C. Het Zeskant mei 1953 / fotograaf: Onbekend
foto:  Zaal Emporium: Beeldbank Rotterdam / fotograaf: Onbekend
*Helaas niet meer te achterhalen.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 11 mei 2019