Tewaterlating van het m.s. “Leiderkerk”


Op zaterdag, 27 september 1958, des middags te 4 uur is bij de Werf Gusto het m.s. ,,Leiderkerk” te water gelaten. Dit schip, dat bijna 12.000 ton meet, is het eerste, dat van de verbouwde en verlengde helling van stapel liep.
Voor deze stapelloop bestond veel belangstelling. Er waren tal van personeelsleden van de N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, waarvoor dit schip bestemd is; ook waren er scholieren van scholen, die Nederlandse schepen hebben geadopteerd. We zagen veel personeelsleden van de werf, maar ook veel buitenstaanders. Alle­maal mensen, die de tewaterlating van de “Rotterdam” gemist hadden en nu de schade kwa­men inhalen? Of mensen, die van tewaterlatingen de smaak te pakken hadden gekregen?
De werf bood het bij tewaterlatingen gebruikelijke feestelijke aanzien. Veel mensen, veel vlaggen en vrolijke muziek. Voor dit laatste zorgde Gusto’s Muziekvereniging o. l. v. de heer P. Boerman.
Een groot aantal genodigden begeeft zich dan tus­sen een erehaag van Zeekadetten door, naar het podium. We merkten o.m. daarbij op de leden van de Raad van Beheer en de Directie van de V.N.S., leden van het bouwbureau van de K.N.S.M., de Directeur­ Generaal van het Loodswezen, de Hoofdinspecteur van de Arbeid, de Inspecteur van de Scheepvaart, de Directeur van het Loodswezen te Rotterdam, de Directeur van de filiaalinrichting van het K.N.M.I., de Commissaris van het Loodswezen, de Burgemeester van Schiedam, de Havenmeester van Schiedam, allen met hun dames.
Onder het schip zijn de werkers nog druk bezig met het weghalen van het stophout. Als alles in orde is, wordt het seintje naar het podium gegeven en dan is het Mevr. J. Harinck-Jansen, die de doopformule uitspreekt en de champagne over de boeg van de “Leiderkerk” laat stromen. Een korte aarzeling en dan glijdt het grootste tot dusver door de Werf Gusto gebouwde schip in het water onder het geloei van sirenes en fluiten en het gejuich van de toeschouwers. Proficiat, bouwmeester! Alles is weer goed gegaan en de spanning is geweken. De sleepboten stuiven op het schip af, maken vast en trekken het naar de kant, waar het al gauw aan de afbouwsteiger gemeerd ligt.

De Doopvrouwe Mevr. J. Harinck-Jansen

Na de stapelloop begeven de genodigden zich naar het kantoorgebouw, waar de Directeur de heer Mr. H. Smulders als eerste het woord voerde. Spreker wees er op, dat de “Leiderkerk” het laatste is van een serie van drie schepen, waarvoor de Werf Gusto bij de bouw als pen­voerder optreedt. Hij dankte allen, die aan de bouw van het schip hebben medegewerkt en roemde de prettige samenwerking met de V.N.S., het bouwbureau van de K.N.S.M., de Arbeidsinspectie, de Scheepvaartinspectie, het Bureau -Veritas en het K.N.M.I. In het bijzonder richtte spreker zich tot Mevrouw Harinck-Jansen, die de taak het schip te dopen op zich heeft willen nemen en deze taak op wel zeer vaardige wijze heeft uitgevoerd. Als herinnering aan deze dag en tevens aan haar geboortedag bood spreker haar een geschenk aan. Tenslotte zeide spreker te hopen, dat, als de “Leiderkerk” in januari 1959 zal zijn afgeleverd de zeer slechte tijden, die de zeescheepvaart thans doormaakt, tot het verleden zullen behoren en dat het schip zal bijdragen tot de bloei van de V.N.S. Hij stelde een dronk in op het welzijn van de V.N.S. en de behouden vaart van de “Leiderkerk”. Vervolgens sprak de Heer H. Harinck, Directeur van de V.N.S., die de Werf Gusto geluk wenste met de vlotte stapelloop. Hij sloot zich gaarne aan bij de woorden, die de heer Smulders tot de doopster van het schip had gericht en verklapte – onder hilariteit van de aanwezigen – dat deze handeling thuis grondig was ingestudeerd en met goed resultaat! Spreker wees er op, dat het eerste schip van deze serie van drie reeds in de vaart is en in alle opzichten tot tevredenheid aanleiding geeft. Hij vertrouwde er op, dat ook de “Leiderkerk” ten volle aan de verwachtingen zal beantwoorden. Spreker wenste de Werf Gusto toe, dat zij ook na de oplevering van de “Leiderkerk” nog over een dikke orderportefeuille zal beschikken, want dat zal betekenen, dat het goed gaat met de Nederlandse scheepvaart en scheepsbouw. Ten slotte stelde hij een dronk in op de Werf Gusto.
Hierna heeft Mevrouw Harinck-Jansen nog met enkele woorden dank gezegd voor de eer, dat zij het schip heeft mogen dopen, en voor het haar aangeboden geschenk. Hier volgen nog enkele technische gegevens van de “Leiderkerk”.

Lengte over alles: 146,06 m.
Lengte tussen de loodlijnen: 134,11 m.
Breedte: 20,12 m.
Holte: 11,58 m.
Diepgang: 8,78 m.
Deadweight: 11.800 ton
Capaciteit van de laadruimten: 546.760 kub. voet
Capaciteit van het koelruim: 1 1.280 kub. voet
Snelheid in geladen toestand: 14¾ knopen
Hoofdmachine: Fabrikaat Stork 6500 pk.
Dynamo’s: 3 x 200 kW en 1 x 30 kW
Laadgerei :1 x 120 ton, 1 x 50 ton 5 x 10 tón, l I x 3-5 ton

Airconditioning in alle verblijven. Stalen ponton luiken. Moderne nautische uitrusting, zoals radar, echoloodinstallatie, gyro-kom­pas, draadloze telegrafie en telefonie, richtingzoeker enz. Moderne accommodatie voor bemanning en 6 passagiers midscheeps. Klasse: Bureau Veritas, hoogste klasse.

 

 

 

 

Bron+Foto’s: I.H.C. Het Zeskant oktober 1958
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019


Laatst bijgewerkt op: 14 december 2019