Tewaterlating van de ‘Straat Torres”


Stil en verlaten stroomt de rivier op 27 maart 1956, te kwart over vijf langs de Werf. De rivierpolitie heeft alle verkeer te water stilgelegd. want de “Straat Torres” wordt aan zijn element toevertrouwd. Hoog torent de boeg van het schip nu nog boven de helling uit, maar straks zal diezelfde hel­ling vlak en leeg lijken. Het is altijd even vreemd na de afloop van een schip langs de lege helling te lopen. Men moet dan weer aan die leegte wennen. Maar straks zal op dezelfde plaats weer een ander schip groeien. Nu is alle aandacht nog op het grote schip gevestigd, het eerste schip, dat door de Werf Gusto voor de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen wordt gebouwd. In verhouding tot de capaciteit van de Werf is het een groot schip: 7250 ton, met een lengte van 134 m., een breedte van 18 m. en een holte van I0,75 m. Evenredig aan de grootte van het schip is het aantal gasten, dat zich op de tribune verzamelt om getuige van de stapelloop te zijn. We zien daar de heren Mr. D. A. Delprat, President-Commissaris van de K.J.C.P.L .. W. Goudriaan en Jhr. Mr. E. W. Roëll, commissarissen. Drs. L. Speelman, directeur, J. Dijkshoorn, adj. directeur en J. H. Warning. directeur van het kantoor te Hongkong van de K.JC.P.L. Voorts de heren C. Moolenburgh, inspecteur-generaal van de Scheepvaart, J. Visser, inspec­teur van de Scheepvaart, Mr. Ir. P. C. Rus, hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid, P. H. v. d. Weel, van Lloyd’s Register, K. Melcherts van de Scheepsmetingsdienst, C. H. Vellenga, Rijkshavenmeester, en nog vele anderen.

De tewaterlating op 27 maart 1956

Precies te kwart over vijf doopt Mevrouw H. L. Warning-de Vos het schip met de naam “Straat Torres” en wenst het een behouden vaart! Onmiddellijk daarna glijdt de “Straat Torres” van de helling het water in, waar het door de gereedliggende sleepboten wordt opgevangen.
Na de tewaterlating sprak Mr. H. Smulders zijn vreugde uit over de pret­tige samenwerking tussen rederij en werf en bood hij Mevrouw Warning­-de Vos een gouden armband als aandenken aan. De heer Speelman, direc­teur der K.J.C.P.L herinnerde aan de zeevaarder Torres, naar wie het schip is genoemd, en hoopte, dat het schip een even goed zeevaarder zou zijn als zijn illustere voorganger.
Het schip is bestemd voor de vaart in de tropen en wordt speciaal inge­richt voor het vervoeren van eetbare oliën. Het krijgt een Storkmotor van 6500 pk en zal een snelheid van 16,7 Eng. zeemijlen per uur kunnen bereiken. Ten behoeve van het vervoeren van andere vrachten dan oliën krijgt de “Straat Torres” een laadgerei van 17 laadbomen met een totaal hefvermogen van 53 ton.

Bron+Foto’s: I.H.C. Het Zeskant april 1956
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 15 november 2019