Tewaterlating “Sandon 4” (Co. 312) 1955


’t Is Zaterdag, 16 Juli 1955, 12 uur en Uw verslaggever heeft z’n Zater­dagse taak er op zitten. Maar hij gaat nog niet huiswaarts; hij heeft nog alle tijd om een paar stukken af te doen, z’n paperassen te gaan opbergen en dan nog rustig van een sigaret te gaan genieten. Hij heeft nog de tijd, want eerst om kwart over één zal de voor Thailand bestemde sleephopperzuiger het water ingaan.
In de vergaderzaal van de Werf Gusto te Schiedam komen de genodigden bij elkaar. Onder hen merken we op Mevr. Fookiat Prathipasen, die het schip zal dopen en te water laten, Z.E. Generaal Chai Prathipasen, Ambas­sadeur van Thailand te Parijs, de heer J. G. Kerlen Sr., waarnemend Consul-Generaal van Thailand te ·s-Gravenhage, de heer P. Sang-Prayoon, Inspecteur van de Havenautoriteiten van Thailand en de heer H. v. d. Weel, Chief-Surveyor van Lloyd’s Register te Rotterdam.
Inmiddels is Uw verslaggever naar de helling gegaan, waar het in ver­houding tot de normale arbeidsdag zeer stil is. Maar toch is er nog leven; onder het schip klinkt een dof gedreun. Stoere man­nen zijn bezig het stophout onder het schip weg te slaan. Dat is op dit tijdstip reeds mogelijk, omdat het schip tot het ogenblik van de tewaterlating blijft rus­ten op een groot aantal patent-stoppings. Deze pa­tent-stoppings zijn zó ge­construeerd, dat ze op het allerlaatste moment met één tik van een hamer wegge­slagen kunnen worden. Debedrijfsleider van de afde­ling Scheepsbouw loopt langs en onder het schip; alles wordt nog eens nagegaan en gecontroleerd. Hier moet nog een stopping weggehaald worden, daar moet nog een stuc ver­dwijnen. Het lijkt zo eenvoudig een schip te water te laten; één druk op de knop of het overhalen van een handle en het is gebeurd, maar vóór het zover is wordt er door de onbekende werkers een massa arbeid verzet! Inmiddels zijn de gasten op de tribune gearriveerd. De bedrijfsleider geeft het sein: ,.Alles klaar!” Dan werpt Mevr. Fookiat Prathipasen de fles champagne tegen de boeg van het schip en haalt de handle over, waardoor het schip vrijkomt op de helling…… Even blijft het nog -staan, maar dan glijdt het statig de helling af, zijn element tegemoet. Het Thai­landse volkslied weerklinkt; daar­na het Wilhelmus. Er is weer een belangrijke stap gezet op het levenspad van de Werf Gusto en van de I.H.C.
De naam “Sandon” heeft bij de Werf Gusto, een vertrouwde klank, want reeds in 1939 werd er één, nl. de “Sandon I” door de Werf Gusto aan Thailand geleverd; een sleep­zuiger die veel en goed werk in Thailand verricht heeft en nog verricht. En, in het begin van deze eeuw, werd er al eerder materiaal aan Thailand geleverd, n.l. vijf emmerbaggermolens voor irrigatiedoeleinden.
De “Sandon 4” is bestemd voor het op diepte houden en verbreden van de vaargeul in de monding van he Chao Phraya-rivier in de Golf van Thailand.
In zijn toespraak heeft de heer Mr H. Smulders de langdurige relatie tus­sen Thailand en de Werf Gusto in herinnering gebracht en allen, die aan de bouw van het zo juist te water gelaten schip hun beste krachten gaven, bedankt. Aan Mevr. Fookiat Prathipasen bood hij als aandenken aan deze tewaterlating een geschenk aan.

Ten slotte nog enkele technische gegevens: 

Lengte tussen de loodlijnen ………………. ……………… .84.00 m.

Breedte ………………………………………………………… .14.40 m.

Holte …………………………………………………………….. .6.90 m.

Snelheid ………………………………………………………. .11 knopen

Capaciteit laadruim ………………………………………….. .2000 m3

Zuigdiepte …………………………………………………… .14.00 m.

3 stoommachines, totaal ruim ……………………………….. .3000 pk

2 oliegestookte ketels, elk met een verwarmend oppervlak

van ruim 300m2

Klasse: Lloyd”s Register of Shipping “100 AI for dredgers”.

Bron+Foto: I.H.C. Het Zeskant augustus 1955
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019