Tewaterlating Co. 526

 

Terwijl Gusto’s Harmonie orkest het Chinese volkslied speelde gleed 3 december j.l. de sleep­hopperzuiger CO 526 vlot te water. Naar de heer Krommenhoek, de ijverige secre­taris van de Muziekvereniging ons vertelde, was het de eerste keer, dat dit volkslied in Nederland werd gespeeld. Ruim vijftig jaar geleden werd van wellicht de­zelfde plek eveneens een sleepkopzuiger te water gelaten, welke dienst ging doen in dezelfde ha­ven, Tientsjin. Wat is er in die tijd bij ons toch geweldig veel veranderd .
. . . De fabrieksuitrusting, hellingkranen, lastech­niek, elektrische uitrusting etc. Maar ook de so­ciale voorzieningen, pensioenregeling, een werk­week van 45 uur en nog zoveel meer …

De “oude” Chinees.

Kijken we naar de uitvoering van de “Oude Chi­nees” en de “Jonge Chinees” van nu, dan zijn de verschillen ook groot. Het schip van 1913, de Chung Hua, was uitge­rust met twee stoommachines van ieder 230 ipk. Nu twee Smit-Bolnes motoren van ieder 2040 pk. In plaats van twee hutten voor “vreemdelingen” en één slaapzaal voor de Chinese bemanning, thans twaalf 2-persoons en zes 4-persoons hut­ten. Elektrische stroom werd geleverd door één 100 V dynamo voor zes lampen van de dekverlichting en 16 lampen in de verblijven. In het nieuwe schip zijn zeven generatoren van verschillende grootte geplaatst, die in totaal ruim 2600 kW aan elektrische energie kunnen leveren. 

In zijn toespraak memoreerde directeur Mr H. Smulders de genoemde zuiger Chung Hua en an­dere geleverde baggervaartuigen. De Chinese zaakgelastigde, de heer Li En-Chou wees op de goede en prettige samenwerking tus­sen werf en opdrachtgeefster bij de bouw van dit schip en zei overtuigd te zijn van het hoge technische niveau en de kwaliteiten van de Werf. Als laatste bedankte mevrouw J. F. Bax-Schrei­ner, die het schip op charmante en deskundige wijze had gedoopt, voor de vriendelijke woorden welke tot haar waren gericht. Zij was zeer verheugd te kunnen mededelen, dat het schip de vis-en bloemrijke naam, Gouden Zeepaard, uiteraard in het Chinees, zal ont­vangen.

bron+foto’s:  I.H.C. Het Zeskant januari 1966
fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 28 februari 2020