Technische proefvaart m.s. “Van Linschoten”


Wie denken mocht, dat een proefvaart met een nieuw schip alleen maar “een beetje heen en weer varen” is om te kijken of alles klopt. zal wel van de dwalingen zijns weegs terugkomen als hij het programma van zo’n proefvaart ziet. Daarop is nl. alles, wat tijdens de vaart gebeuren moet, van uur tot uur aangegeven. Zo was het ook met de technische proefvaart van het m.s. “Van Linschoten”.
Op het programma voor de tocht komen veel voor de leek onbegrijpelijke termen voor, zoals bijv. inspuitdrukken en rookgasmonsters en torsie­trillingen. Het enige, dat wij konden begrijpen, was op de eerste dag: 12.30 uur Lunch. Verder schijnt er aan boord niet meer gegeten te zijn, want op het programma van de volgende dagen vinden we niets meer over ontbijt, lunch of diner vermeld. Dat kan natuurlijk wel kloppen, want we hoorden, dat er veel zeezieken zijn geweest. Voor degenen, die nog tot eten in staat waren, stond op het programma voor de tweede dag nog vermeld: 7.30 uur: Hulpvoeding via Kennedy-meter. Dat is dan ten minste nog iets!
Maar we laten nu een technisch man, de heer Van Kleeff, die de proef­vaart meemaakte, aan het woord.
Op dinsdag 18 februari vertrok het schip met genodigden aan boord, te 10 uur voor de eerste dagproef van de Werf. Op de Nieuwe Waterweg, tussen Maassluis en Hoek van Holland, werd er sloepenrol gehouden.

Foto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / Fotograaf: Onbekend.

Kort daarna passeerden we de Hoek en we konden direct merken, dat we op zee waren gekomen, want het schip begon toen hevig te slingeren, en al heel gauw verschenen de eerste zeezieken aan dek.
Na het beproeven van de ankerlier en het opnemen van de torsietrillingen in de asleiding werd de dag doorgebracht met diverse manoeuvres, die naar wens verliepen. Daarna ging het via Hoek van Holland terug naar de Werf in Schiedam, waar het schip om 17.30 uur arriveerde en waar de meeste genodigden van boord gingen. Goed een uur later was het schip alweer op weg naar zee, om pas de 22ste februari terug te komen.
Direct toen we in volle zee waren werd, nadat eerst de verstuivers gecontroleerd waren, de hoofdmotor overgezet op zware brandstofolie. Nu ging het met een 16-mijls-vaart naar New-Biggin aan de Engelse kust, waar we de derde dag om 0.30 uur aankwamen. Daar werd de voorgeschreven gemeten mijl gevaren. Om 7.15 uur waren we klaar met de snelheidsproeven, die tot volle tevredenheid van de opdrachtgeefster waren verlopen.
Vervolgens ging het weer met een snelheid van 16 mijl van New-Biggin naar Vlissingen voor het afstellen van de degaussing. Dit gebeurde door de Koninklijke Marine. We kwamen op vrijdag 21 februari -dus de vierde dag van de proefvaart -des morgens te 8 uur in Vlissingen aan en voeren daarna enkele malen over de ring bij de Nieuwe Sluis. Tegen 12 uur gingen de Marinemannen van boord en zetten we weer koers naar zee, waar we voor de kust nog enige draaicirkels gingen varen. Toen ging het weer Noordwaarts en tegen 6 uur passeerden we Scheveningen. De proefnemingen waren toen tot een goed einde gebracht.
De gehele nacht bleven we nog voor de kust heen en weer varen, totdat we de vijfde dag, des morgens om 7.30 uur voor Hoek van Holland de loods weer aan boord namen. Om 9.30 uur meerden we aan de Werf. De technische proeftocht was afgelopen en het schip heeft zich tijdens die tocht prima gedragen.
De Chinese bemanning, vooral het keukenpersoneel, heeft veel tot het slagen van deze proefvaart bijgedragen. Jammer was, dat er de eerste dagen zo weinig animo bestond om aan tafel te gaan. Maar wat wilt U? Noord-westen wind: windkracht 7!! 

Tekst: de heer Van Kleeff
Bron: I.H.C. Het Zeskant maart 1958
Foto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2019