‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Regels voor Vrienden


  • Het lidmaatschap wordt, zonder tegenbericht van u, aangegaan voor onbepaalde periode.
  • Het financiële jaar van St.-Erfgoed Werf Gusto loopt van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
  • Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap kan altijd. Over de periode, die resteert na opzegging in een boekjaar, wordt geen teruggave verleend.
  • De rechten, die u had tijdens uw lidmaatschap komen bij opzegging te vervallen.
  • De jaarlijkse betalingen voor het lidmaatschap moeten uiterlijk op 31 januari van het betreffende boekjaar op onze bankrekening zijn bijgeschreven. We sturen u aan het begin van het betreffende boekjaar een ‘Reminder’.
  • We werken niet met automatische incasso’s. U kunt gebruik maken van een handmatige betaling via uw bank. 

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2023

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam