‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Prof. ir. J P. Smulders (1895-1966)*


Op 28 februari is op 70-jarige leeftijd te Wassenaar overleden prof. ir. L. J. P. Smulders, van 1956 tot 1957 gewoon hoogleraar en van 1957 tot 1960 buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool. Prof. Smulders was de eerste voorzitter-beheerder van de afdeling der Werktuig­bouwkunde.
Prof, ir. L.J.P. Smulders, geboren te Utrecht op 12 september 1895, genoot zijn opleiding  aan de Technische Hogeschool te Delft van 1913 tot 1920, Sedert 1920 was hij achtereenvolgens werkzaam bij de Ma­chinefabriek Gebrs, Stork te Hengelo op het contructiebureau, bij de Staatsmijnen te Heerlen als assistent op het hoofdbureau, bij de Werf “Gusto” te Schiedam op het ontwerp- en constructiebureau voor kranen en baggerwerktuigen, bij de machinefa­briek “Jaffa” te Utrecht als hoofd van de tekenkamer en tenslotte vanaf juli 1928 bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Gedurende zijn loopbaan bij de laatstgenoemde maatschappij was hij een jaar in Indonesië en heeft hij vele jaren in Frankrijk gewerkt, Gedurende de oorlog was hij in Engeland. Zijn werkzaamheden lagen hier speciaal op het gebied der fabrieksbouw. Met vrijwel alle olieraffinaderijen heeft hij gedurende zijn loopbaan bemoeienis gehad. Na de bevrijding van Noord-Brabant heeft hij gefungeerd als Militair Commissaris van deze provincie.

Bij Koninklijk besluit van 5 november 1956 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de afdeling der Werktuigbouwkunde. Hij was de eerste voorzitter-be­heerder van deze afdeling en in samenspel met wijlen rector Dorgelo gaf hij richting aan de opzet voor onderwijs en onderzoek in de.e afdeling. In verband met zijn gezondheidstoestand werd op zijn verzoek in 1957 dit hoogleraarschap omgezet in een buitengewoon hoog­leraarschap en moest hij zich in 1960 uit het actieve hoogleraarschap terugtrekken.

bron: TH-berichten 8e jaargang, Nr. 26; 11 maart 1966
foto: Collectie / Archief : Fotocollectie Anefo / Londen
fotograaf: Onbekend

*Louis was een kleinzoon van Louis Smulders (grondlegger van de machinefabriek “Jaffa”) en de broer van A.F. Smulders (grondlegger van Werf Gusto).


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2020

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam