Proefvaart van de Vikas


De Vikas is een grijper-hopper, gebouwd door I.H.C.-vennoot Werf Gusto te Schiedam, voor rekening van de Bombay Port Trust. De hopper­inhoud bedraagt 800 m3.
De baggerspecie wordt aangevoerd door vier grijper-kranen. De voort­stuwing heeft plaats door twee 7-cyl. 4-tact M.A.N.-dieselmotoren met oplading. Het schip is voorts voorzien van een uitgebreide brandblus- en bergingsinstallatie.

Overzicht von het hopperruim, duidelijk ziet u, dat 4 kranen zorgen voor het vullen van dit ruim.

De beproeving van het schip was vastgesteld op 12, 13 en 14 oktober 1959 en omvatte: voor de eerste dag baggerproeven; voor de tweede dag mijlen varen met geladen schip en duurproeven en voor de derde dag mijlen varen met ongeladen schip.
Op 12 oktober jl. vertrokken we met de Vikas van de Werf naar de Wilhelminahaven te Schiedam voor de baggerproef. Het kostte enige tijd voor het schip op de juiste plaats lag. Toen we zover waren en met de kranen zouden gaan werken, bleek een weerstand in de elektrische apparatuur van de vóórlier te zijn verbrand. Hierdoor kon het schip niet verhaald worden en moest eerst de schade worden hersteld. Om twaalf uur werkte alles echter weer normaal en werd in een recordtijd de hopper gevuld.

Na de voorbereidende handelingen voor het ledigen van de hopper door middel van de hydraulische cilinder, die de bodemkleppen bedient, waaruit bleek, dat ook deze installatie goed werkte, werd met gevulde hopper teruggevaren naar de werf.
Al met al voldeed het schip de eerste dag goed aan de gestelde eisen. De tweede dag vertrokken we, door rustig weer begunstigd, om 8.30 uur naar het Hollands Diep voor het afwerken van de verdere punten van het programma.

Het dekhuis, op de voorgrond een van de kranen.

Na de middag werd de gemeten mijl met geladen schip gevaren ter hoogte van Willemstad, waarbij bleek, dat het schip de voorgeschreven snelheid ruimschoots haalde, ondanks het feit, dat in betrekkelijk ondiep water werd gevaren. Dezelfde dag werden ook de stuurproeven tot tevredenheid van de opdrachtgever gehou­den. Dat er die tweede dag hard gewerkt is, blijkt wel uit het feit, dat ’s avonds nog de duurproeven gehouden wer­den. Deze proeven zijn be­doeld om het brandstofver­bruik van de motoren te be­palen. Op de derde dag werden de snelheidsproeven voortgezet, doch nu met ongeladen schip. Nadat ook deze proef tot te­vredenheid verlopen was, werd de terugreis aanvaard. We konden terugzien op een geslaagde proefvaart. Om vier uur in de middag werd aan de werf afgemeerd.

Na de proefvaart werden nog enkele kleine wijzigingen aangebracht aan schip en installatie, waarna de Vikas vertrokken is voor zijn lange reis naar Bombay.
I.H.C. Holland heeft weer een schip toegevoegd aan de grote vloot van de meest uiteenlopende typen van schepen, die zij gebouwd heeft.

We hopen, dat de Vikas tot volle tevredenheid van zijn eigenaar zal werken en dat dit tot gevolg zal heb­ben, dat van die zijde aan de I.H.C. nog menige opdracht zal worden verstrekt.

bron + foto’s: I.H.C. Het Zeskant december 1959
tekst: V (Gusto)
fotograaf: Onbekend


St. Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2019