Proefvaart Petrel 1976


De Proefvaart van het dynamic positioned (d.p.) boorschip Petrel vond plaats van 4 t/m 19 februari 1976. De proeven hebben aangetoond, dat het schip aan de verwachtingen zal voldoen. De weersomstandigheden waren tijdens de eerste dagen zodanig slecht dat nagenoeg alle opvarenden met zeeziekte hadden te kampen.

Wij schrijven “nagenoeg alle opvarenden”, hetgeen wij baseren op de verhalen van een aantal onzer ‘helden’ van wie elk voor zich ons met de hand op het hart verzekerde dat hij de enige was geweest, die geen last had van zeeziekte!

Te elfder ure bleek dat Stavanger niet kon worden aangedaan. In allerijl werden voorbereidingen getroffen om koers te zetten naar Greenock, Schotland. Zo werden met een vissersboot zeekaarten aan boord gebracht, die voor de onverwachte koerswijziging nodig waren. Vanuit het thuisfront werd de familie van onze medewerkers op de hoogte gebracht van de veranderde bestemming.

De krachtige wind die de ‘Petrel’ tot dan van opzij aanviel, had men op weg naar Schotland achter zich, hetgeen de meeste verontruste magen tot bedaren bracht. Voor de rest van de vaart was’ de stemming dan ook opperbest. Als rechtgeaarde ‘Gustorianen‘ was men zichtbaar trots op het goede product dat we met z’n allen tot stand hadden gebracht.

Op 13 februari maakte onze heer Brinksma met een duiker van de fa. Doris een plons in het koude water voor inspectie van schroeven en hydrofoons. Hij bevond daarbij alles in orde behalve zijn eigen conditie, ’t Is echter ook niet zijn dagelijks werk, wat wil je dan?

Ten slotte, in de duistere ochtend van 19 februari om 04.00 uur was men terug bij de werf en, zo besluit een gedetailleerd verslag dat wij lazen: “…bestelden machinekamer af, monsterden de bemanning af, zetten te 04.30 uur de gyrokompassen af”.

Dat was weer dat.  Een geslaagde zaak.

uit: IHC Gusto Nieuws 27 februari 1976


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

 

Laatst bijgewerkt op: 25 december 2019