Officiële proeftocht m.s. “Van Linschoten”


Op de technische proeftocht van een schip volgt meestal oog een officiële proeftocht. Aan de officiële proeftocht van het m.s. Van Linschoten werd o.m. deelgenomen door drie leerlingen van de Bedrijfsschool. als beloning voor de door hen geleverde prestatie bij de opstellenwedstrijd. Deze drie jongelui, te weten D. Kroos, B. Rasenberg en P. de Jong, hebben gezamenlijk hun visie op dit gebeuren gegeven. Hun verslag volgt hieronder. Op donderdag 13 maart jl. had de proefvaart van de “Van Linschoten” plaats. Het zou een kort reisje worden van een uur of vijf. We waren net aan boord of drie korte stoten weerklonken en er werd een rood-witte vlag gehesen ten teken, dat de loods aan boord was. Er waren verschillende genodigden aan boord; ook wij behoorden tot die genodigden. Het weer viel bijzonder mee voor de tijd van het jaar.
Om vijf minuten voor één klonken enige commando’s van loods en kapitein en de trossen werden losgegooid; de sleepboten maakten vast en trokken ons langzamerhand van de kade af. We draaiden en voeren in de richting Hoek van Holland. De vaart over de Nieuwe Waterweg was een aangename sensatie; men zag de Maassteden nu ook eens van de andere kant en er was van alles te zien. Op ’t radarscherm zag men bijv. de hele Nieuwe Waterweg met daaromheen de steden en dorpen afgebeeld.
Daarna gingen we het schip bezichtigen: de passagiershutten, de verblijven van de bemanningsleden, de machinekamer, de radiohut, de kaartenkamer enz. In de kaartenkamer kregen we te zien hoe de koers uitgezet werd en werd ons door de marconist uitvoerig uitgelegd, hoe men in tijd van nood de plaats, waar het schip zich bevindt, kan bepalen. Ondertussen was Hoek van Holland in het zicht gekomen en we begaven ons naar de brug om te zien hoe we de zee op zouden varen. Het werd toen langzamerhand tijd om wat te eten en te drinken, wat we dan ook flink deden. De zee was zo glad als olie en niemand had last van zeeziekte. We voeren noordwaarts langs de kust tot ongeveer ter hoogte van Katwijk. Toen draaiden we (wat heel goed op het radarscherm te zien was). Daarna voeren we weer rechtstreeks terug naar de Nieuwe Waterweg. Het was heerlijk om zo op zee te varen.
We passeerden Hoek van Holland om ongeveer vijf uur. Een half uurtje te voren was het begonnen te miezelen. Op de brug stonden altijd een hoop mensen en het was daar dan ook erg interessant. Het regende nog steeds en we gingen daarom in de rooksalon zitten. Vandaar uit hadden we een aardig uitzicht over het achterschip.
We begonnen langzamerhand aan het einde van de reis te komen, wat we erg jammer vonden. Jawel, daar kwam Schiedam reeds in zicht. Enige werklieden stonden met de kraanwagen reeds klaar om de loopbrug vast te leggen. Maar eerst moest het schip langs de kade gemeerd worden. Dat was geen gemakkelijk karwei, maar na een poosje manoeuvreren was ook dat klaar. Daarmee was de reis ten einde.
We hadden een gezellige en interessante trip gehad en houden ons dan ook voor de volgende keer beleefd aanbevolen! Aan de Directie, Mejuffrouw Heijnen en allen, die aan de leerling-opleiding verbonden zijn, hartelijk dank voor deze “steengoeie” middag. 

D. KROOS.
B. RASENBERG.
P. DE JONG.

Bron: I.H.C. Het Zeskant april 1958
Foto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 5 december 2019