Modernste boorschip ter wereld gedoopt


Gistermiddag (20 augustus 1971) is bij IHC Gusto te Schiedam een boorschip te water gelaten. Madame Jacques Benezit, echtgenote van de directeur van Central Exploration production van de Compagnie Française des Petroles (CFP) verrichtte de doopplechtigheid. Het schip dat de modernste booreenheid ter wereld wordt, is in aanbouw voor de Société Maritime de Service (Somaser), een Frans aannemingsbedrijf.

Ruim vier jaar geleden begon men bij de IHC Offshore Divisie al een boorschip te ontwikkelen. Het was toen duidelijk, dat het zoeken naar olie op zee zich naar steeds diepere water zou plaatsen. De bestaande IHC-booreilanden zijn niet geschikt voor boren in dieper water dan plus minus honderd meter. Een boorschip heeft bovendien het voordeel dat het zich zonder hulp snel kan verplaatsen. Er ontstond een relatie met C F P, die plannen had met een dergelijk schip te gaan werken en die eveneens een aanzienlijke hoeveelheid ontwikkelings- en speurwerk had verricht. Uit deze samenwerking is het hoogst geautomatiseerde boorschip ter wereld ontstaan. Het zal de naam Pelican gaan dragen. Het schip heeft voldoende voorraad om gedurende drie maanden continu te kunnen werken en hierbij twee boringen van 15.000 voet te verrichten. De temperatuurcondities waaronder het schip kan werken variëren van -15 tot 22 graden Celsius. De romp heeft bovendien een ijsversterking.

Bestemming
De Pelican is met zelfdenkende en zelfbesturende vermogens uitgerust en kan zichzelf zozeer behelpen, dat het zonder enige menselijke stuurmanskunst in volle zee en ongeacht stroming, windrichting en golfslag zonder ankers op een en dezelfde plaats kan blijven liggen. Het vaartuig is bestemd voor het boren naar olie en gas onder de zeeboden en zal in dieper water worden gebruikt, daar waar men de booreilanden op poten of met de drijvende booreilanden niet meer kan werken. De Dynamic Positioning installatie, waarmee het schip voor het op de gewenste plaats blijven is uitgerust, bestaat uit diverse elementen, zoals een meetsysteem, dat afwijkingen van de gewenste positie constateert en een regelsysteem, dat de meetinformatie beoordeelt en verwerkt en dan zo nodig erop reageert. Voorts vijf dwarsscheepse straalbuizen met schroeven en twee voortstuwingsschroeven, die bestuurd worden door het regelsysteem en die door een bepaalde hoeveelheid stuwdruk in een bepaalde richting te geven het schip op de gewenste plaats brengen of houden.

Registratie
Het boorschip heeft bovendien de beschikking over registratie-apparatuur, die behalve de procesgegevens de uitwendige condities vastlegt zoals kracht en richting van de wind, stroom en golven. Gewerkt wordt er verder nog met een akoestisch meetsysteem, dat bestaat uit twee bakens op de zeebodem en geluidsontvangers onder de bodem van het schip. Ten behoeven van het gehele regelproces is het schip voorzien van een computer en een reservecomputer, die de eerste controleert en bij uitvallen onmiddellijk gaat vervangen. Het systeem, dat 2 miljoen gulden kost, is ontworpen door Breit Engineering, een Amerikaanse maatschappij. In samenwerking met TNO en een Frans bedrijf, dat gespecialiseerd is in meet- en regelapparatuur, Alcatel, heeft Gusto het systeem toepasselijk gemaakt. De Pelican meet 15.000 ton.

bron: Het Vrije Volk 21 augustus 1971
foto: Collectie Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 29 juli 2020