Metamorphose


Metamorphose betekent: gedaanteverwisseling. We hadden dus net zo goed “Gedaanteverwisseling” boven dit artikeltje kunnen zetten. Waarom we dat dan niet gedaan hebben? Och, zo maar; ’t schoot ons ineens te binnen en het stond er eigenlijk al voordat we ’t wisten. Maar daar willen we het nu niet verder over hebben. We wilden het hebben over de gedaanteverwisseling, die zich op onze werf heeft voltrokken.
Er waren vroeger twee lange hellingen, met aan de kop een grote ruimte, waar de secties van de schepen neergelegd werden, waar een bazen­kantoortje stond en een fabrieksschoorsteen. We kunnen ons nu al haast niet meer indenken, hoe het geweest is. De grote fabrieksschoorsteen is verdwenen evenals het bazenkantoortje.

Want de ruimte daar moest gebruikt worden voor het verlengen van de hellingen en de schoorsteen moest weg om de kraanarm niet in zijn bewegingen te belemmeren. Want de schepen, die we bouwen, worden steeds groter en vragen dus ook grotere hellingen.
Er werden bouwputten gegraven en er werden lange betonpalen in de grond geslagen. Daarop kwam een betonnen bovenbouw te staan – eigenlijk een heel grote betonnen hellingstoel -, die aansloot bij de stoelen op de helling.
De ruimte onder die betonconstructie is nu ingericht tot was- en kleed­lokaal. Als we langs een stuk grond lopen, waar huizen gebouwd worden en we zien de plattegrond van die huizen met latjes op de grond aangegeven, dan denken we dikwijls: Wat een idioot kleine kamertjes worden dat! Maar als die huizen dan klaar zijn, valt de ruimte erg mee. Zo is het ook met het was- en kleedlokaal gegaan. Aanvankelijk dachten we, dat het maar een klein lokaaltje zou worden, maar nu het klaar is, blijkt de ruimte enorm mee te vallen. Er is een helder en ruim kleedlokaal ontstaan, keurig betegeld, voorzien van een groot aantal wasbakken, helder verlicht enz. Voor de werknemers van de afdeling Scheepsbouw is het een belangrijke verbetering.


De ingebruikneming is zonder ceremonieel geschied. Ware dit anders geweest, dan zouden ongetwijfeld bij de redevoeringen enkele punten zijn aangestipt. Zoals:
het kleedlokaal is voor de werklieden ingericht; laten zij er nu ook voor zorgen, dat het netjes en ordelijk blijft;
laat de kranen van de wasbakken niet nodeloos open staan, want water kost ook geld; enz., enz.
Maar er zijn geen redevoeringen gehouden. Vandaar, dat we die punten hier nog maar even naar voren brengen.

Bron+Foto’s: I.H.C. Het Zeskant juli 1958
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 8 december 2019