Mammoetzuiger in actie


De sleepzuiger Prins der Nederlanden is met zijn hopperinhoud van 9000 kubieke meter met recht de grootste ter wereld.
De ontwikkeling van de ‘sleepzuiger’ is de laatste jaren zeer snel gegaan. Dit is in overeenstemming met die van de olietankers. Voor de grote tankers en bulkcarriers zijn immers havens en vaar­wegen van voldoende diepte nodig.
En om ze op diepte te brengen zijn sleepzuigers van voldoende grootte een eerste vereiste. de Noordzee is de Prins der Neder­landen een zeer belangrijk baggerwerktuig, dat voor dat grote werk speciaal ontworpen is.
Woensdag 1 mei was de eerste proeftochtdag. Een forse wind beloofde een woelige zee, maar dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen.


Nog op de Nieuwe Waterweg kwam een helicopter een proef­landing maken op het speciale dek. Iedereen begaf zich daarvoor naar het achterschip en vele plaatjes zijn geschoten van de met een nijdig geknetter aanvliegende “libel”.
Zowel op de eerste als de tweede dag werd het schip uitvoerig beproefd. Ankerproeven, draaicirkel bepalen, volzuigen van de hopper, snelheid bepalen bij vol vermogen en geladen schip.
Het volzuigen ging voor de kust van Goeree niet zo erg vlot, omdat het opgezogen mengsel te dun was en aanvankelijk gelijk overboord gepompt moest worden. Maar ondanks dat kon de bagger­baas toch de vereiste diepgang bereiken.
De twee zuigbuizen, ieder met een diameter van 1,20 meter en voorzien van een enorme dubbele Californische sleepkop, kwamen weer omhoog en werden door de zuigbuisbokken aan dek gede­poneerd.
Na de snelheidsproeven is de hopper de tweede dag weer geledigd door de 26 kegelvormige kleppen in de bodem te openen. Deze kleppen hebben een diameter van 3,60 meter en worden ieder door een hydraulische cilinder geopend en gesloten.
Op de avond van de eerste mei kwam het schip nog even bij Hoek van Holland binnen om een aantal gasten de gelegenheid te geven van boord te gaan.
Verschillende door LH.C. gebouwde sleepzuigers voeren voorbij, waarbij van beide kanten uitbundig gezwaaid werd. Het waren de Geopotes VI, VIII, en IX.
Toen de IX, toch een groot schip met een hopperinhoud van 6400 kubieke meter, voorbij voer, merkte een grappenmaker op: “Wie zei eigenlijk, dat we hem aan dek konden nemen”? Na de eerste proeftocht volgden nog meer proeftochtdagen en op 25 mei nam de Rederij het schip over.

Bron: I.H.C. Het Zeskant juni 1968
Fotografie: I.H.C. Het Zeskant / Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 17 december 2019