Mammoetkraan PM 24 aan het werk


Gusto Schiedam leverde een mammoet­kraan af aan de Panamese firma lngram ­Micoperi. Een kraan zo hoog als de Euro­mast; een kraan die 1000 ton kan hijsen. 1000 ton oftewel een 1000 auto’s, tien grote locomotieven of alle inwoners van Maassluis! Natuurlijk is deze kraan niet daarvoor ge­bouwd. De opdrachtgever gaat ermee op zee werken waar naar olie en gas gezocht wordt.
Voor het plaatsen van vaste boorplatforms zijn zware kranen nodig en vooral in het Noordzeegebied. Berucht door zijn plotse­linge zware stormen en korte golfslag. Dus zo snel mogelijk werken. Gauw een onder­stel van zo’n boorinstallatie plaatsen. Zo’n constructie noemen de “oliejongens” een jacket. Dan met stalen heipalen dat in de zeebodem muurvast heien. Ook bij het leg­gen van pijpleidingen van aangeboorde olie ­of gasputten is snelheid van veel belang. Zoveel mogelijk meters pijpleiding in één keer leggen. De door Gusto gebouwde “PM 24” is daarvoor een machtig stuk ge­reedschap.

….zo hoog als de Euromast

Het bijzondere is nog dat de geweldige kraan tot 500 ton hijsvermogen als een nor­male draaikraan kan worden gebruikt. Bij grotere lasten knikt men de kraanarm on­deraan door en steunt deze op het dek van de ponton. Dan kan 1000 ton gehesen wor­den. Dus als drijvende bok. Het draaien van de kraan gaat onbegrijpelijk licht. Een Gusto-vinding, die reeds in 1910 op een 150 tons kraan voor Italië is toegepast. Een uiterst dun olielaagje onder zeer hoge druk zorgt voor een bijzonder “gesmeerd” rond­draaien.
De kraan is geplaatst op de romp van een tanker, waarvan de machinekamer is verwij­derd. Door een explosie was deze namelijk zwaar beschadigd.
Zeer vroeg in de morgen van maandag 24 mei is de kraan gesleept door de sleep­boot “Schelde” naar de Noordzee vertrok­ken. Het eveneens in Schiedam gebouwde jacket voor de Amerikaanse oliemaatschap­pij Amoco vertrok tegelijkertijd om door de “PM 24” in zee op zijn poten te worden gezet.

Bron: I.H.C. Het Zeskant juli 1968
Fotografie: I.H.C. Het Zeskant / Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 18 december 2019