Koninklijk Bezoek 18/9/1925


broersveld
Broersveld

In de werkplaatsen legden de gasten groote, belangstelling voor het bedrijf aan den dag. Deze was niet minder, toen de fabriek verlaten was en over het terrein, waar het overige personeel met hun gezinnen was opgesteld, de groote kraan met een hefvermogen van 200 ton, werd bereikt. In een takel hing een 100-tons zolderschuit, die eerst nog wat opgeheschen en daarna gevierd werd, waarna de kraan met aan zijn machtigen arm de schuit, met een halven draai deze van boven het haventje boven den Nieuwen Waterweg bracht om het vaartuig daar tot in het water neer te laten.

De Koninklijke gasten met hun gevolg hadden zich intusschen over de met vlaggen versierde loopplank aan het dek van de kraan begeven en uit de levendige gesprekken bleek, dat de werking van dit werktuig hun bizondere belangstelling had. Vooral de Prins was voortdurend in druk gesprek met zijn deskundigen begeleider.
Toen de kraan verlaten werd, barstte een gejuich los van het personeel, dat aan den wal stond en vriendelijk groetend, begaf de Vorstelijke familie zich naar den uitgang.

boterstraat
Boterstraat

Voor deze bereikt was, zette Gusto’s Muziekvereeniging, onder leiding van den heer J. K. C. Karsseboom, dat op een tribune was opgesteld, het Wilhelmus in, dat eerbiedig werd aangehoord. Op dit volkslied volgde het Wiens Neerlands Bloed, dat door een hoera gevolgd werd. De heer Karsseboom werd ontboden en zoowel de Koningin als de Prins en de Prinses reikten hem de hand.

Daarna werd de hoofdpoort bereikt, waar de Hooge gasten afscheid namen van de leden der directie en den heer Dresselhuis, waarbij eerstgenoemden hun groote ingenomenheid betuigden met de ontvangst en hetgeen hen van het bedrijf was getoond.

Bron: Schiedamsche Courant, 19/09/1925; p. 16/22
Op de foto: in het centrum Koningin Wilhelmina met rechts Frans Smulders, links van haar August Smulders in gesprek met Prins Hendrik, rechts achter Frans Smulders staat de heer H. Dresselhuijs in gesprek met Prinses Juliana. De foto is genomen aan de oostzijde op de kade van de ‘Gustohaven’.


 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2018