Hopperzuiger voor Duitsland tewatergelaten


Op de werf Gusto wapperden gisteren weer de vlaggen. Het muziekkorps speelde opgewekte melodieën en van alle kanten kwamen de genodigden zowel als de arbeiders en technici der onderneming naar het gedeelte, waar de hopperzuiger „Johannes Gährs” te water zou worden gelaten. Machtig rees de steven van het fraai gestroomlijnde vaartuig omhoog tegen de blauwe hemel. Een hoge slanke kraan versterkte de impressie van massaliteit van het metalen bouwsel. Het was het eerste voor Duitsland bestemde schip, dat sinds de oorlog bij Gusto werd gebouwd. Men had ditmaal de naam aan weerszijden van de steven met de nationale driekleur bedekt. De dundoeken verdwenen uiteraard tijdens de doopplechtigheid, waarna een glijden in het natte element plaats vond, dat door een „met goed gevolg” veel te matig gekarakteriseerd zou worden, Het schip liep als „op wieletjes” het water tegemoet…. De doopplechtigheid is verricht door mevrouw Ilse Petersen-Gährs. een dochter van de man, naar wie de hopperzuiger genoemd is. Na de tewaterlating voerde in de grote zaal van het kantoorgebouw eerst het woord de directeur van de werf. Mr. H Smulders, die zijn dank aan de regering van de Bondsrepubliek uitsprak voor de verstrekte opdracht, welke niet alleen getuigt van vertrouwen in de capaciteiten van de Nederlandse onderneming, maar tevens zo uitstekend past in de doorvoering van de Europagedachte. Onder de genodigden bevond zich o.a. de ambassadeur van de Bondsrepubliek. Dr. Josef libris en Direktor A. Feyerabend. van Bun-desverkehrministerium te Bonn. Deze laatste vestigde in een uitvoerige toe spraak o.a. de aandacht op de uitstekende samenwerking tussen de Nederlandse en de Duitse technici bij de bouw van deze moderne, van de nieuwste uitvindingen voorziene hopperzuiger. Mevr. Petersen mocht van mr. Smulders het gebruikelijke souvenir in ontvangst nemen Ten slotte heeft nog een zoon van de man, naar wie het schip genoemd werd het woord gevoerd en zijn erkentelijkheid betuigd voor de eer aan de familie Gährs bewezen.

De bouw van de “Johannes Gährs” geschiedde in opdracht van de I.H.C. Holland Den Haag voor rekening van de Wasser- und Schiffahrtsverwaltung van de Duitse Bondsrepubliek. Het is een diesel-elektrische dubbelschroef hopperzuiger. Het toezicht op de bouw was in handen van de technische afdeling van de Wasser- und Schiffahrtsdirektion te Bremen, De zuiger zal aan de Noordzeekust worden ingezet en moet voor voldoende vaardiepte op de Weser zorgen. Hij draagt de naam van een verdienstelijk ambtenaar van de Wasserbauverwaltung, die van 1 april 1924 tot 31 december 1943 Ministerialdirektor was en op 82-jarige leeftijd op 18 mei 1956 gestorven is.

Nadere bijzonderheden
De zuiger heeft twee flexibel uitgevoerde zijzuigbuizen, waarmede ook het zuigen bij zeegang mogelijk is. De grootste zuigdiepte bedraagt 21,5 m. de hopperinhoud tot 2810 m3, het gewicht van de lading 4200 ton en de bruto-inhoud van het vaartuig ca. 5000 BRT. Met twee elektrisch aangedreven baggerpompen kan het laadruim in 1 uur gevuld worden, Het lossen van de baggerspecie geschiedt door kleppen die in de scheepsbodem zijn aangebracht. De baggerspecie kan echter ook uit het laadruim gezogen en aan land geperst worden. De volgens de hoogste klas van de Germanischer Llvod 100 A 4 E (zuiger) gebouwde zuiger heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 113.00 m, breedte op de spanten 18.00 m., holte in de zijde 8.00 m. geladen diepgang 5.90 m.

Vier Maybach Dieselmotoren, elk van 1200 PK en twee, elk van 600 PK bij 1400 omwentelingen per min. zijn aan generatoren gekoppeld, die de elektrische stroom opwekken voor het aandrijven van de schroeven. de zandpompen, elk met een opbrengst van 9500 m3 per uur, en van de talrijke hulpwerktuigen. De beide schroefmotoren zijn berekend voor een vaarsnelheid van 12 kn. Een latere uitbreiding voor 14 kn. is mogelijk. De zuiger is gezamenlijk ontworpen door de I. H C. Holland en de firma Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau A.G., die eenzelfde zuiger op haar werf in Lübeck in aanbouw heeft. Aan het ontwerp zijn talrijke onderzoekingen in het laboratoria van I.H.C. Holland en in verscheidene Duitse laboratoria voorafgegaan, waarbij men tevens gebruik heeft gemaakt van de studies en ervaringen van de Wasser- und Schiffahrtsverwaltung. De Wasser- und Schiffahrtsverwaltung van de Duitse Bondsrepubliek zal zodoende over de modernste zuigers beschikken. Zij worden met baggerwerktuigen uitgerust, die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn. Speciaal te noemen zijn een grond-niveauaanwijzer, die een profielkaart van de rivierbodem tekent en akoestische diepte-aanwijzers van de zuigbuizen, die het werk van de zuigkoppen zichtbaar maken. Verder worden de doorstroomsnelheden in de zuigbuizen constant gemeten en laaddiagrammen geschreven. De gehele baggerinrichting wordt vanaf de brug grotendeels hydraulisch bediend. Een boegstraalroer van 1000 PK zal de manoeuvreerbaarheid verbeteren en het vaartuig bij langzame vaart en bij stilliggen een actieve stuurkracht aan de boeg geven. Een gyrokompas, radar, een Decca-Navigator, peilinrichting, een radio-telegraaf- en een radio-telefoon-installatie behoren tot de nautische uitrusting,

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 19 augustus 1960


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2020