Het G.E.B.- Gebouw te Den Haag (1956)

Op zaterdag, 14 juli 1956 werd om 2 uur gestart met drie grote touringcars met ruim 100 deelnemers, afkomstig uit verschillende afdelingen van het bedrijf. Na een vlotte reis naar Den Haag werden we ontvangen in de kantine van het G.E.B. en verwelkomd door de heer Ir. J. A. M. Hermans, die tevens een duidelijke uiteenzetting gaf van de gang van zaken bij een elektriciteitsbedrijf, namelijk van brandstof (steenkool) tot elektriciteit. Daarna werd er thee geserveerd, waarna de heer Zwetsloot een historisch beeld gaf van de groei van het G.E.B. vanaf de oprichting tot nu (1956), nu de tweede uitbreiding tot stand komt.

Allereerst werden de draaistroomgeneratoren bezichtigd, die elk een capaciteit hebben van 30.000 kw. Den Haag en omstreken gebruiken in totaal ongeveer 100.000 kw. Daarna werden de diverse andere apparaten bekeken, zoals de kolenvoorziening, koelwaterinstallatie, filters, ketels enz. te veel om op te noemen. Het gezelschap werd in vier groepen rondgeleid door de heren Pieper, de Mooij, Palmhoeck, v.d. Plas en v. Leeuwen (van het G.E.B.) en v. d. Es, Dentz en Groos (van de Werf Gusto). De heren van het G.E.B. gaven uitleg op de vragen op electrotechnisch gebied, de heren van de Werf op het gebied van de staalbouw, die door de Werf Gusto is gemaakt.

Na de bezichtiging van de eerste uitbreiding, die in 1950 ook door de Werf Gusto is vervaardigd (Bnr. 2 – Staalskelet Ketelhuis), werden we in het Montagebureau onthaald op thee met koek en sigaren, Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de tweede Uitbreiding (Bnr. 96 – Staalskelet Ketelhuis 3), die nog in aanbouw is. Nu kan men op de tekenkamers rekenen en tekenen, men kan in de werkplaats lassen en klinken en draaien, maar wat dit beeld te zien geeft, is met geen pen te beschrijven. De machtige slanke kolommen met de zware dwarsliggers en daar tussendoor de regels, bordessen, trappen enz. enz. Het geheel is een prachtig stuk samenwerking van alle afdelingen.

Voor deze gelegenheid heeft ook de Montageploeg zijn beste beentje voorgezet, door de gigantische montage-kraanwagen met de twee gieken in bedrijf te houden. Daardoor waren we allen in de gelegenheid het belangrijkste van dit montagewerk te zien, namelijk het hijsen. De montage-kraan­wagen is enig in zijn soort en werkt geheel zonder tuidraden, met een hijs­vermogen van 40 m. en een hefvermogen van 2 x 15 ton.

Op deze middag waren we getuige van het inbrengen van een gedeelte van de kraanbaan van ongeveer 12 ton. Vol ontzag keken we hoe dit gevaarte omhoog ging en op zijn steunpunten werd gelegd.

Inmiddels werd het tijd om weer naar Schiedam terug te gaan. Na een hartelijk afscheid van de rondleiders brachten de bussen ons weer om half zeven in Schiedam terug.

Voor deze excursie willen wij in de eerste plaats onze hartelijke dank aan de Directies van het G.E.B. en die van Werf Gusto en voorts aan allen, die aan het welslagen van deze middag hebben meegewerkt. Hartelijk dank! 

Bron: I.H.C. Het Zeskant augustus 1956


Laatst bijgewerkt op: 16 februari 2023