Hefeiland “Stevin ’73”


Ruim 650 ton weegt het nog niet afgebouwde hefeiland Stevin ’73 als het op zondagmiddag 22 juli j.l. bij De Kleijn te Sliedrecht door vier grote bokken te water wordt gezet. Drie dagen eerder was ook een poging tot tewaterlating van het 38,5 x 23,5 m me­tende ponton ondernomen, maar tengevolge van scheefzakken van de ponton moest het karwei even worden uitgesteld.
Onder het wakend oog van de TV-camera lukt het echter op die zondag wel. Er is nogal wat belangstelling; hoe kan het ook an­ders op deze dag van de week.
De mensen van IHC Gusto en De Kleijn zijn daarna de Stevin ’73 gaan afbouwen, zodat op 10 augustus de feestelijke overdracht kon plaats hebben. Bij die gelegenheid vond ook de doop en naamgeving plaats. De doop werd verricht door Mevrouw Van Splunder-Roos echtgenote van de heer H. van Splunder, direc­teur van de opdrachtgever, Van Splunder’s Aannemingsmij. te Ridderkerk, die deel uitmaakt van de Stevin Groep te Bloemen­daal.

Foto 1

Foto 2

De Stevin ’73 is in bijzonder korte tijd gebouwd. Een groot aantal afdelingen van verschillende van onze bedrijven hebben aan de bouw meegewerkt. En het resultaat mag gezien worden.
De Stevin ’73 is een prachtig werktuig, dat in handen van de me­dewerkers van Van Splunder ongetwijfeld spectaculaire presta­ties bij het uitvoeren van waterbouwkundige werken zal gaan le­veren.

Show bij Dlntelmond – Ernst in Oosterschelde
Om een groot aantal relaties van de Stevin Groep en de pers te laten kennis maken met dit hefeiland organiseerde Stevin op donderdag 6 september een show op haar werfterrein aan de Dintelmond te Fijnaart.
In de dagen die daaraan voorafgingen was het eiland compleet gemaakt door de plaatsing van een 320 tons kraan aan dek. Met behulp van deze kraan is de Stevin ’73 inmiddels begonnen aan haar eerste werk.
Het eiland staat op 4 poten van elk 1,80 m in het vierkant. Het zal in de Oosterschelde gaan meewerken aan de afsluiting van deze zeearm. De bouw van de dijk zal worden uitgevoerd met behulp van een kabelbaan. 
Voor de aanleg van de torens voor die kabelbaan moeten 13 reusachtige palen in het water in de grond worden geheid. En daarvoor wordt de Stevin ’73 gebruikt. Sleepboten brengen het eiland dan naar de plaats waar een paal geheid moet worden. 

Foto 3

Daar worden de zes ankers uitgezet. Met meetapparatuur vanaf de wal wordt de juiste plaats bepaald, waar het eiland zich naartoe kan bewegen door het halen of vieren van de ankerdraden. Na­tuurlijk moeten de palen voor de kabelbaan exact op de juiste plaats komen. Met de apparatuur die in de Oosterschelde ge­bruikt wordt is de afwijking voor wat betreft het plaatsen van het eiland niet meer dan 50 cm.
En deze 50 cm kan het geleideframe aan de voorkant van het eiland weer corrigeren.
Vervolgens wordt het eiland op zijn 60 meter lange poten (100 ton per stuk) gezet en met het hydraulisch vijzelsysteem omhoog gebracht tot ± 8 m boven gemiddeld waterpeil. De heipalen, die op een bak of zelfdrijvend achter een sleepboot worden aange­voerd, variëren in diameter van 3,10 tot 4,80 m. De grootste weegt 320 ton en heeft een lengte van 57 m. De holle stalen palen wor­den met de kraan in het geleidingsframe gehesen en daarin op­gesloten.

Foto 4

Na fijnafstelling zakt de paal door zijn eigen gewicht een eind in de bodem. De kraan neemt een geweldig heiblok met een slag­gewicht van 25 ton in zijn takels en het heien kan beginnen. De waterdiepte bedraagt maximaal 32 m. De palen worden inge­heid tot 6,50 m boven N.A.P. Daarna wordt bovenop de paal een stalen pyloon gelast, waarvan de kop 20 meter boven N.A.P. komt te liggen. Aan weerszijden van de pyloonkop komt – na het hei­en van alle palen – de kabelbaan te lopen.
Met behulp van het stoere hefeiland Stevin ’73 verwacht Van Splunder het heikarwei binnen zes maanden te kunnen voltooien. 

1. De 650 ton wegende ponton van de “Stevin ’73” In de takels van de “Ajax” “Atlas”, “Colossus” en “Simson” bij De Kleljn In Sliedrecht
2. “Ik doop u “Stevin ’73”
3. Feestelijke begeleiding bij doop en overdracht, twee gebeurtenissen die zelden samenvallen
4. Het showstuk van Van Splunder’s Aannemingsmaatschappij

Bron+Foto’s: IHC Het Zeskant oktober 1973
Fotografie: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 december 2019