Doop van “Maersk Explorer” (Co. 944)


Ondanks een periode met tropische temperaturen is er de af­gelopen weken bij IHC Gusto hard gewerkt aan de voltooiing van bouwnummer Co. 944, het booreiland voor Deense opdracht­gevers.

Vrijdagavond 8 augustus werd het eiland versleept naar de Waalhaven. Dit was nodig om de paalsecties te kunnen plaatsen. Op zaterdag werden door de drijvende bok Ir. Snip de palen vanaf het “Staalbouw” terrein opgepakt en verticaal op een ponton geplaatst. Het betrof 3 paalstukken, elk 42 meter lang en 260 ton per stuk. Intussen was bok Ajax bezig onder meer de werkbordessen te plaatsen.
De Snip plus ponton met paalstukken werden nog dezelfde dag naar de Waalhaven gesleept, waarna direct door de Ir. Snip en de Ajax begonnen werd met behulp van een speciaal hijsjuk één der paalstukken te plaatsen.
Zondag werden de twee andere paalstukken geplaatst, waarna ’s avonds nog het eiland teruggesleept werd naar de werf. Om deze riskante operatie snel en veilig te kunnen volbrengen is door alle betrokkenen hard gewerkt.
Richtsnoer ervoor was een door het Centraal Bedrijfsbureau, in nauwe samenwerking met de Tekenkamers, de Technische Dienst en bedrijf, gemaakt draaiboek, waarin precies de volgorde van de handelingen stond, de benodigde gereedschappen, wie verantwoordelijk was en een (krap) tijdschema.

Bijna gereed om aan het werk te gaan

Deens bezoek
Voorafgaande aan de doop van het booreiland bracht op 15 augustus een groep van Deense journalisten een bezoek aan de werf. Slecht weer met veel regen begeleidde helaas de doopplechtigheid op zaterdag 16 augustus. Paraplu’s en regen­jassen waren wèl nodig! Omdat de thuishaven van het boor­eiland Esbjerg zal zijn, werd de doop verricht door mevrouw E. Rasmussen, de echtgenote van de burgemeester van deze Deense havenstad. Zij onthulde de nieuwe naam van het boor­eiland: Maersk Explorer.
Tot in de loop van september zal dit booreiland – de grootste ,,driepoter” ooit bij Gusto gebouwd – het beeld bij onze Schie­damse werf beheersen. Dan wordt het naar de locatie op de Noordzee versleept. 

bron+foto’s: IHC Het Zeskant september 1975
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2021