De heer C.L. Plate


Algemeen wordt aangenomen, dat de burelen van A.F. Smulders vanaf 1862 bestuurd werden door August Smulders en zijn nazaten. Buiten kijf is, dat de vestigingen eigendom waren de familie Smulders en dat zij als familiebedrijf de eindverantwoording en beslissingsbevoegdheid hadden. Wat we ook leren uit alle verslagen is, dat de heren vaak ‘uithuizig’ waren door buitenlandse reizen i.v.m. het onderhouden van contacten, opdoen van nieuwe ideeën en als laatste en zeker niet minder belangrijk: de verkoop van al dat moois. De ‘day to day business’ in de vestigingen moest uiteraard goed verzorgd worden tijdens de vaak lange afwezigheid van de eigenaren en daar staat men in eerste instantie niet direct bij stil.

Het is dan ook wel opmerkelijk maar niet echt verwonderlijk, dat in een krant in 1935 terloops het bijgaande bericht verschijnt over de heer C. L. Plate, wiens naam dan voor het eerst officieel opduikt:

”Op 91-jarigen leeftijd is te Rotterdam overleden de heer C.L. Plate. In 1898 werd de heer Plate directeur van de firma Smulders te Utrecht en in 1905 maakte hij de verhuizing naar Schiedam mee. Aan de inrichting van de Werf Gusto had hij een voornaam aandeel. Hij was speciaal belast met de opstelling van de machines in de machinehal en de gieterij. Als hoofdingenieur-bedrijfsleider heeft de heer Plate veel en goed werk voor de Werf Gusto verricht. In 1920 nam de toen reeds 76 jarige eindelijk rust. Daarvan heeft hij nog geruimen tijd kunnen genieten. Voor de heer Plate bij de firma Smulders in dienst trad, is hij werkzaam geweest bij de toenmalige Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorweg Mij. in Transvaal. Het stoffelijk overschot van den overledene wordt Donderdag as. te Hillegersberg ter aarde besteld.”

Bron: Schiedamsche Courant, 15/01/1935; p. 2/4


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 22 januari 2022