De brand er in!


Toen men op 28 november j.l. in Velzen de nieuwe Hoogoven 6 in gebruik stelde, was dat ook voor Gusto een belangrijke dag.
Directeur Drijver van de Hoogovens zei in de aanhef van zijn uitvoerige rede: “In het bijzonder degenen onder U, die daadwerkelijk aan de totstandkoming hebben meegewerkt, moet het een gevoel van voldoening geven dat we over enkele ogen­blikken tot het aanblazen van deze nieuwe hoogoven kunnen overgaan.”
Dit “daadwerkelijk meewerken” sloeg voor een belangrijk deel op Gusto Staalbouw, die Hoogoven VI gebouwd heeft. Om een cijfer te noemen; Gusto heeft ongeveer 5000 ton staal van de in totaal 7800 ton geleverd.

Natuurlijk heeft deze afdeling dit project niet alleen uitgevoerd. Op de tekenkamer is het ontwerp van de Hoogovens verder ontwikkeld en getekend. In de werkplaatsen zijn de constructiedelen samengesteld. Juist aan de hoge eisen van een zuivere en nauwkeurige constructie konden zij ten volle voldoen. 

De heer Drijver besloot zijn rede met de woorden, die in januari 1924 bij het in ge­bruik stellen van de eerste Nederlandse hoogoven zijn gesproken: “Zoals heden uit kleine vlam een grote brand, zoo ontstond uit kleine gedachte een groote schepping, dank zij aller eendracht, samenwerking en groote toewijding.”
Hoogoven 6, een enorme smeltkroes
De bovengenoemde eerste hoogoven had een totale hoogte van 45 meter en een jaarproduktie van 375.000 ton. De nieuwe oven is bijna 100 meter hoog en zal een jaar­produktie hebben van 1.250.000 ton.
Hoe kan men zich deze inhoud voorstellen? Als aantal locomotieven? Eén loc weegt circa 75 ton. Dus per jaar een 15.000 locs van 15 meter lang; dat is achter elkaar gezet een afstand van 225 km. Of van Maastricht naar Groningen.
Als vrachtschepen: 400 vrachtschepen, die ieder 10.000 ton lading kunnen vervoeren. Of als draadnagels voor de timmerman? Een veel gebruikte draadnagel is de twee­duimer. Achter elkaar gelegd zou het een afstand van vijfhonderd maal de omtrek van de aarde beslaan!
Van de hierbij geplaatste doorsnede-tekening kan een goede indruk worden gekregen van de opstelling van de oven.


Gusto heeft daarvan geleverd: de oven met ringleiding en bordessen, de kap met gas­afvoerleidingen, de boven uitstekende transportbaan, de hellende lift en de inrichting van het bunkergebouw.
Met deze hoogoven én met hoogoven 4 in 1958 heeft Guste duidelijk bewezen derge­lijke bijzondere constructiewerken voortreffelijk te kunnen uitvoeren.

Bron+Foto’s: I.H.C. Het Zeskant december 1967
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 1 januari 2020