‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Bnr. 725: ‘Soengai Liat’ 1938


Naar wij vernemen, is bij het departement van koloniën telegrafisch bericht ontvangen dat de nieuwe tinbaggermolen ‘Soengai Liat’, welke in de plaats komt van de destijds verongelukte ‘Kantoeng’, op 6 dezer van Soerabaja naar Banka is gesleept en daar 11 dezer te 6 uur ‘s- middags behouden aangekomen. De molen was besteld bij de Werf Gusto, alhier en in onderdeden naar Soerabaja gezonden, waar zij door de droogdok mij. Soerabaja is gemonteerd. De sleep is geschied door de ‘Overijssel’ en de ‘Soemenep’, van de Zoutregie, ondier supervisie van den hoofdinspecteur van den dienst voor de scheepvaart.

bron: Schiedamsche Courant  


St. Erfgoed Werf Gusto 2021

Laatst bijgewerkt op: 5 april 2021

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam