Categoriearchief: Zeiljachten

Polyester


Veelal wordt beweerd, dat de houten zeilsche­pen bemand waren met “ijzeren” zeelui, terwijl tegenwoordig de ijzeren schepen gevaren wor­den door “houten” zeelui.
De juistheid van deze vergelijking is natuurlijk ver te zoeken. Men vraagt zich wel af hoe de gebruikers van polyester vissersvaartuigen, jachten, marineschepen en loodsboten dan wel omschreven zouden kunnen worden!
Hoe het ook zij, de kunstharsen nemen tegen­woordig bij de bouw van kleine vaartuigen een belangrijke plaats in. Juist door de eenvoudige verwerking heeft de toepassing ervan een grote vlucht genomen. Lees verder Polyester

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2020