Tijdlijn 1862-1978

Jaartal Beeldmateriaal Omschrijving Gebeurtenis
1862

Tekening van de opstallen in den Bosch
 • Mei van dat jaar oprichting van de  firma A.F. Smulders Kanaaldijk te ‘s-Hertogenbosch. Perceel H. No. 2066
1863  
 • Start IJzergieterij ‘s-Hertogenbosch.
 • Plaatsing van zijn eerste stoommachine.
1864  
 • A.F. Smulders (Guust) gaat een compagnonschap aan met F. Aarts uit den Bosch. (A.F. Smulders & Compagnie). Aarts was een bouwkundige, die Smulders had aangezicht om zijn nieuwe fabriek in 1862 vorm te geven..
1865  
 • Start van zijn scheepstimmerwerf ‘s-Hertogenbosch.
 • De samenwerking met F. Aarts stopte. (Reden van het beëindigen is vooralsnog onbekend)
 • Bedrijf richtte zich op de:
  1. vervaardiging van stoominstallaties voor fabrieken en gemalen
  2. verhuur van machinerieën
  3. Sleepbootdienst
1867  
 • Zijn broer Charles Smulders ( 1842-1900) koopt zich in bij de zaak van A.F. Smulders. A.F. Smulders blijft 2/3 eigenaar en Charles Smulders voor 1/3. Vandaar dat de naam van het bedrijf niet verandert.
 • Plaatsing nieuwe 12 I.P.K. Stoomketel
1868

Het stoomgemaal van ‘Maasbommel’
 • Levering van stoomgemaal aan het polderbestuur ‘Maasbommel’.
 • Uitbreiding fabriek, aankoop ernaast liggende moestuin.
1870  
 • Vergunning ontvangen voor het uitvoeren van een stoomsleepdienst in Nederland, exclusief, Groningen, Friesland en Drenthe.
1871  
 • Vergunning voor de stoomsleepdienst werd uitgebreid tot: ‘Alle stroomen van het Rijk waar sleepbooten kunnen komen’.
 • A.F. Smulders in bestuur ‘Kiesvereniging Nederland’. Slechts voor korte tijd.
 • A.F. Smulders maakt zich met 12 andere Bosschenaren sterk voor een de oprichting van een ‘Ambachtsschool’ naar Rotterdams model.
1872

Plattegrond van de “Utrechtsche IJzergieterij”.
 • In de loop van dat jaar komt de ‘Ambachtsschool’ waar A.F. Smulders  zich zo sterk voor maakte naar den Bosch
 • Op 30 augustus koopt A.F. Smulders voor ƒ 60.000,- de Utrechtse IJzergieterij van Van de Wall Bake. Deze is in financiële moeilijkheden gekomen door een aantal grote projecten, zoals de spoorbrug bij Hedel. De Utrechtsche IJzergieterij had zo laag ingeschreven op de brug bij Hedel, dat haar financiën uitgeput waren toen het werk klaar was.
 • September start verkoop fabriek/woonhuis te ‘s-Hertogenbosch.
 • Op 1 november werden de werkzaamheden, die stillagen na de verkoop aan A.F. Smulders weer hervat.
 • Op 22 november deelt A.F. Smulders mee in een dagbladadvertentie, dat het bedrijf te ”s-Hertogenbosch in zijn geheel is verplaatst naar Utrecht.
 • Guust (A.F.) en Charles Smulders verhuizen naar Utrecht om dicht bij het bedrijf te gaan wonen.
 • Het bedrijf blijft hetzelfde werk verrichten, maar op grotere schaal.
 • De eigen scheepsbouw (wel in ‘s-Hertogenbosch) is gestopt. Casco’s van schepen worden elders gemaakt, maar worden in eigen beheer afgebouwd.
1873  
 • In september van dat jaar tekenen de drie broers (Augustinus Franciscus, Carolus Wilhelmus en Johannes Lodovicus) een akte ter oprichting van een NV onder de naam ‘Utrechtsche IJzergieterij’. Geen van drieën is het toegestaan verbintenissen aan te gaan op persoonlijke titel. De geldigheid van de akte is twintig jaar en heeft als ingangsdatum 1-4-1873 en als einddatum 31-3-1893.
 • Aankoop van 1 hectare nieuw terrein in Utrecht in de buurt van de Lauwerecht.
1874  
 • A.F. Smulders gekozen als lid van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
1875  
 • Door zijn broers en medevennoten krijgen  A.F. Smulders en zijn echtgenote ter gelegenheid van hun 12, 5 jarig huwelijk een zilveren tableau met daarop het huis aan de Zuid Willemsvaart en de fabrieken te den Bosch en Utrecht.
 • 4 juni wordt door A.F. Smulders aangekocht voor de som van 52.500,- francs het terrein van de voormalige gasfabriek in Brussel. Hierop zal een fabriek gebouwd worden, die samen gaat werken met de locatie in Utrecht men dien verstande, dat in Brussel alleen mitrailleurs gebouw d worden.
 • Op 30 mei aankoop voor de sloop, gebouwen en ondergrond van de stoompapierfabriek in Boxtel.
1879

In 1863 werden drie Vaessen-locomotieven (serie F) aan de Spoorweg Liégeois-Limbourgeois geleverd. Ze werden later overgedragen aan de Nederlandse Staatsspoorwegen, die ze in 1879 overdroeg aan de firma Smulders, Utrecht. Na ze te hebben “aangepast”, verkocht laatstgenoemd bedrijf er twee aan Spoorweg Gent-Terneuzen (nrs 8-9), waar ze actief waren van 1883 tot 1902. De derde werd verkocht aan de Charbonnage du Trieu-Kaisin, Châtelineau, in 1893, en beëindigde daar zijn lange carrière in 1936 ( zie afb.).
 • Oplevering allereerste gebouwde baggermolen. Het wordt per stoomsleepboot gesleept naar de stad Arnhem.
 • Deelname aan Tentoonstelling Arnhem, inzendingen waren een complete trasmolen (cementindustrie) enkele mitrailleurs!
 • Deelname in ‘Middelburgsche Kunstboterfabriek’ met twee van de in totaal 20 aandelen. De aandelen bedroegen ƒ 5000,- per aandeel.
 • A.F. Smulders neemt deel in de bouw van een klompenfabriek in Gemert (N.B.) Firma Van Schijndel. Smulders en Van Dijk.
 • Aankoop van drie Vaessen locomotieven Serie F van de Staatsspoorwegen.
1880  
 • De wegen van A.F. Smulders en zijn broers scheiden zich. De broers Louis en Frans Smulders zetten hun eigen bedrijf op in Utrecht op het ‘Soerakarta’ terrein aan de Leidse Rijn (Vleutense weg) . Ze starten onder de naam Louis Smulders & Compagnie.
 • A.F. Smulders koopt in Tegelen het in financiële moeilijkheden verkerende Canoy & Herfkens (steenfabricage) en wordt zelf directeur met bijbehorend salaris.
 • Zoon Henri Smulders doet zijn intrede in het bedrijf van zijn vader.
Na 1880  
 • A.F. Smulders gaat zich specialiseren in grondverzet. Heeft ook grote interesse in kunstbotermachines. Heeft daarbinnen goede contacten met o.a. Jurgens – Van den Bergh in Oss.
1881  
 • J. D. Dresselhuijs treedt in dienst van A.F. Smulders
 • A.F. Smulders wordt benoemd op 9 maart als ‘Lid van het Bewind’ der Vereeniging van en voor Nedrelandsche Industrieelen. (De Standaard 14-03-1881)
1882  
 • In december worden de eerste grote baggermolens besteld door Volker uit Sliedrecht. Deze aannemer werkte tot die tijd uitsluitend met Engelse machines.
1883  
 • In februari van dat jaar ontvangt A.F. Smulders de opdracht van de Gemeente Amsterdam voor de bouw van een dubbele basculebrug over de Hoge Sluis t.o. het paleis van Volksvlijt.
 • Overlijden van W.H. Smulders (Tilburg) vader van A.F. Smulders.
 • Aansluiting elektriciteit van zijn beide woonhuizen en zijn fabriek in Utrecht, alle op hetzelfde adres gevestigd. (De Amsterdammer 5-04-1883)
1884  
 • A.F. Smulders krijgt opdracht tot het vervaardigen van al het ijzerwerk benodigd voor de nieuwe (2e) gasfabriek in Amsterdam, ws. de Oostergasfabriek.
 • A.F. Smulders koopt het gebouw van de Internationale Koloniale Wereldtentoonstelling van 1873 in Amsterdam. Hij laat het afbreken en opbouwen in Utrecht als nieuwe bedrijfshallen voor de IJzergieterij.
 • Opdracht vanuit Argentinië voor een Stoom-Mastbok.
 • Nieuwbouw van een werkplaats voor ‘Bruggenbouw’. De dragende constructie bestaat uit houten staanders en een houten kap.
1885

Een van de tien excavateurs voor het ‘Panamakanaal’
 • J.C. van Hattum bestelt 10 excavateurs voor haar project bij het graven van het Panamakanaal.
 • A.F. Smulders schaft een Hydraulische smeedpers aan als eerste in Nederland.
 • A.F. Smulders wordt een van de drie firmanten ( samen met Carel Canoy en Gerard Johan Herfkens) van de steenfabriek Canoy en Herfkens.
1886  
 • A.F. Smulders koopt in Berlicum (NB) het landgoed ‘Veebeek’ met 9 ha grond.
1887

De excavateur gebruikt bij de afgravingen op de Vughtse heide. De ‘scheldnaam’ voor de machine was ‘De IJzeren Man’. Deze naam werd gegeven door de arbeiders, die bang waren hun werk te verliezen door de machine. De waterplas, die ontstond na het afgraven van het zand werd in later jaren een recreatiegebied met de naam ‘De IJzeren Man’. De machine is elders in het land ook gebruikt voor afgravingen van zand. Voor zover bekend heeft dat ook recreatiegebieden opgeleverd in Eindhoven en in Weert. Ook deze recreatiegebieden heten ‘De IJzeren Man.
 • Koopt in Amsterdam voor ƒ 150.000,- de Machinefabriek annex IJzergieterij ‘Atlas’.
 • Zoon Henri Smulders krijgt de leiding.
 • Henri Smulders breekt beide benen bij bedrijfsongeval in Utrecht.
 • Viering 25 jarig bestaan van de onderneming. Wordt gevierd met een feest in gebouw Tivoli te Utrecht in aanwezigheid van het voltallig personeel en aanhang.
 • Deelname van A.F. Smulders in de in den Bosch opgerichte maatschap Van Haaren & Van Seters. Deze bestond uit: Nicolaas van Haaren, zijn broer Cornelis van Haaren, burgemeester in Kerkdriel, Arie Damnus van Seters, aannemer in Vught en August Smulders. De maatschap was opgericht voor ophoging en het bouwrijp maken van de laaggelegen drassige gronden ten westen van de stad bij het station in den Bosch. De daarbij gebruikte excavateur, kan wel mogelijk gebouwd zijn door A.F. Smulders.
1888  
 • Als eerste bedrijf installeert A.F. Smulders elektrisch licht.
 • A.F. Smulders geïnstalleerd als lid van het Comité van de bond ‘Nationalen Arbeid’.
1889  
 • 323 medewerkers in Utrecht.
 • De gebouwen en erven van het aangekochte bedrijf ‘Atlas’ in Amsterdam worden door A.F. Smulders ingebracht in de in december opgerichte ‘Nederlandsche Planten-boter Maatschappij’ te Amsterdam.  De maatschappij geeft 360 aandelen van duizend gulden uit, waarvan A.F. Smulders er 90 voor zijn rekening neemt.
1890

 • Frans en Louis Smulders, die samenwerkten onder de naam Louis Smulders & Compagnie besluiten ieder hun eigen weg te gaan. Frans Smulders blijft met zijn bedrijf op het ‘Soerakarta-terrein’ onder de naam ‘Utrechtsche Machinefabriek Frans Smulders’. Louis Smulders vestigt zich in 1891 op de hoek Vleutenseweg/Groenweg tegenover herenboerderij ‘Jaffa’. Hij huurt daar een aantal panden van een voormalig dakpannenbedrijf. Hij adverteert als Utrechtsche Machinefabriek Louis Smulders & Co. “Jaffa” aan de Vleutenseweg .
1892
 • A.F. Smulders’ dochter huwt met een zoon van Jurgens. (de boterconnectie)
 • A.F. Smulders’ zoon Piet (P.J.L.) treedt op 10 mei in het huwelijk met Sophie (S.D.E.) Struben
1893

‘Chaudronnerie A.F. Smulders te Grâce-Berleur.
 • Aanschaf Ketelmakerij ‘Renson & Co’ in Grâce-Berleur in België.
 • Zijn zoon Louis Smulders wordt daar directeur.
1894

Luchtfoto van de werf Gusto Slikkerveer
 • Aanschaf werf ‘de Industrie‘ van P. Smit jr. in Slikkerveer. Wordt daardoor onafhankelijk op het gebied van scheepsbouw.
 • Henri en Frans Smulders verhuizen met hun gezinnen naar Rotterdam (huis aan het Haringvliet).
 • Charles Smulders treedt uit de directie van de onderneming en blijft na de verhuizing van de hoofdvestiging naar Slikkerveer in Utrect wonen.
1895
 
 • Verlenging contract voor onbepaalde tijd tussen Louis Smulders en zijn zoons Henri (H.J.F. en Jan (J.H.A.).
1896  
 • Zoon Frans Smulders doet zijn intrede in het bedrijf van zijn vader.
1897  
 • In totaal 850 personeelsleden in dienst.
 • In die tijd was A.F. Smulders al niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van het bedrijf.
± 1899  
 • A.F. Smulders geplaagd door reuma, koopt een buitenhuis in Nice (F) (Villa Augusta) om daar de winters door te brengen.
1900  
 • Zijn zoons Henri en Frans Smulders nemen de dagelijkse leiding over van de bedrijven van A.F. Smulders.
 • Overlijden van Charles Smulders te Utrecht.
1901  
 • Aankoop grond voor werf in Schiedam.
1902

De ‘Uruguay 1’, vlak voor de tewaterlating op 3 juni 1902. Het schip werd gedoopt door A. Jurgens, kleinzoon van A.F. Smulders.
 • 22 februari overdracht grond van Gem. Schiedam aan A.F. Smulders. ƒ 86.500,-
 • april aanbesteding ophogen van het terrein 210.000 m³ grond.
 • Aanbesteding gegund aan J. v.d. Velde Jz. te Papendrecht. ƒ 290.000,- zonder en ƒ 340.000,- met haven.
 • mei werd een dijk rond het terrein aangelegd om het vervolgens te kunnen opspuiten.
 • Eerste meerpaal neergezet bij de toekomstige ‘Gustohaven.
 • juni aankoop gebouwen van tentoonstelling Düsseldorf als toekomstige Scheepsbouwhal en Machinebouwhal.
 • juli overstroming van het werkterrein.
 • augustus ‘Gustohaven’ gegraven en dijk rond terrein gereed.
 • augustus ‘kom’ volgespoten met aarde.
 • oktober stuk dijk bezweken door ondermijning als gevolg van de lage waterstand.
 • Machinefabriek Frans Smulders verhuist naar de Croeselaan 6 i.v.m. de geplande bouw van het ‘Buurtstation’ op zijn terreinen.
 • Tewaterlating “Uraguay 1”. Het schip werd gedoopt door Antoon Jurgens, een kleinzoon van A.F. Smulders.
1903

De sleepboot ‘Gusto’ redde in 1903 twee opvarenden van een zinkend schip voor de werf in Slikker.
 • A.F. Smulders verkoopt het landgoed ‘Veebeek’ (Augustina) aan een zoon van zijn broer Charles Smulders.
 • Begin opbouwen hal 1&2 op de toekomstige Werf ‘Gusto’.
 • Deel terrein van  vroegere scheepswerf ‘de Nijverheid’ verhuurd voor een periode van twee jaar aan Smulders – voor opslag-.
 • Augustus, baggermolen gezonken in de aan te leggen ‘Oosterhaven’ voor A.F. Smulders.
 • September baggermolen gelicht
 • 12 september aankomst gebouwen uit Düsseldorf.
 • De sleepboot ‘Gusto’ van A.F. Smulders redt twee opvarenden van het tjalkschip ‘Op Hoop van Zegen’, dat door storm water schepte op de Maas vlak voor de werf te Slikkerveer. Het schip zonk.
 • Besluit om de vestigingen in Utrecht en Slikkerveer te sluiten.
1904  
 • A.F. Smulders koopt een villa in Nijmegen en brengt daar de zomers door.
 • Henri en Frans Smulders verplaatsen kantoor van Rotterdam naar Schiedam.
 • 14 mei wordt begin gemaakt met het opzetten van de hallen uit Düsseldorf. 
 • Op 28 april werd een contract ondertekend met de te Luik (B) gevestigde onderneming Compagnie Internationale d’ Électricité voor de levering van de gehele elektrische installatie, ook voor de krachtwerktuigen. Aanneemsom ƒ 53.000,- . Levertijd 6 maanden.
1905

De ‘Pluto’, de eerste kolentansporteur/elevateur voor de SHV en de Rotterdamse haven
 • Op 30 maart wordt op feestelijke wijze aandacht besteed, door o.a, waarnemend directeur Ir. Dresselhuis, aan het feit dat op die dag Henri Smulders 25 jaar in dienst is. Op een nader te bepalen datum zal hem een feestdag worden aangeboden.
 • April wordt besloten een vierde helling te bouwen. Twee van de drie bestaande hellingen worden 10 meter verlengd.
 • Op 15 april begon de overplaatsing van het personeel van Slikkerveer naar Schiedam.
 • 1 juni feestelijke opening van Werf Gusto met een diner en rondvaarten.
 • Na opening van Werf Gusto in Schiedam gaat de vestiging Slikkerveer en Utrecht dicht.
 • A.F. Smulders treedt terug als directeur van Canoy & Herfkens in Tegelen en wordt President Commissaris. Zijn zoon Piet Smulders wordt directeur.
 • In het begin van het jaar werken er al 100 werklieden in Schiedam.
 • In juni wordt begin gemaakt van overplaatsing van 400-500 werklieden van Slikkerveer naar Schiedam
 • Er wordt een begin gemaakt met het gefaseerd overplaatsen van werklieden (800) uit Utrecht naar Schiedam.
 • In november loopt het eerste schip van de helling.
 • Eerste kolentransporteur voor SHV en de Rotterdamse haven wordt opgeleverd (Pluto)
1906

Ir. J..B. Dresselhuijs beëindigt zijn actieve loopbaan bij Werf Gusto.
 • In dienst bij A.F. Smulders de heer Laubeuf, voormalig ingenieur van de Franse Marine. Laubeuf stuurde een nieuwe afdeling aan bij A.F. Smulders, die zich bezig hield met de ontwikkeling van “onderzeesche marinevaartuigen”.
 • Maart 1906 Hoofdingenieur  J. B. Dresselhujjs 25 jaar in dienst.
 • De oude werf van Smulders te Slikkerveer werd in juli aangekocht door de Kon. Ned. Scheepsb. Maatschappij te Amsterdam.
 • 750 man/vrouw in dienst op de werf in Schiedam.
1907

bron: Nieuws van de Dag 1907
 • 900 personeelsleden in Schiedam en
 • 300 in Grace-Berleur (B).
 • Henri Smulders verwerft octrooi op lanceerinrichting voor torpedo’s in onderzeeërs.
 • Via advertenties biedt A.F. Smulders de ‘Utrechtsche IJzergieterij in zijn geheel te koop aan.
1908  
 • Overlijden van A.F. Smulders.
 • Overlijden Louis Smulders (Jaffa)
 • Bouw eerste twee Drijvende Kranen (Argentinië) Bnr. 339 & 340.
1909  
 • Op 1 oktober 1909 de oprichting Gusto’s Muziekvereniging door de heren A. Wensveen en C. Heijmans ten huize van de heer A. Wensveen. Eerste dirigent is de heer Karsseboom.
 • Oplevering eerste baggermolen op Schiedamse werf ‘Arno’ (Bnr. 371)
 • Donatie van 10.000 francs voor de slachtoffers van een aardbeving in Italië.
 • September vertrek van de twee zeewaardige dubbelschroef zuig- en persvaartuigen  ‘Eridano’ en ‘Tevere’ naar Italië.
1911  
 • De CV wordt omgezet in een NV met een nominaal aandelenkapitaal van ƒ 5.000.000,-
 • Bedrijf doet ook veel aan verhuur van Drijvende Kranen etc. Hebben 14 baggermolens in voorraad voor verhuur.
 • Guust jr. zoon van Henri Smulders gaat aan de slag als ingenieur bij ‘Werf Gusto’.
 • Indiensttreding van N.W. Conijn.
 • Registratie bij KvK als: Werf Gusto
 • Extra verdieping op het kantoor gebouwd.
 • Eerste nieuwe Drijvende Kraan 150 ton (Italiaanse Marine)
 • Oktober aanbesteding opgedragen aan de heer H.J. Nederhorst voor de bouw van twee hellingen en fundering voor een torenkraan.
1912

Bouwnummer 450 ‘Normandie’ een maritieme emmerbaggermolen, die tot op 16 meter kon baggeren. Het schip was ontworpen naar model van de  ‘La Plata’ met bouwnummer 338 uit 1908.
 • Laatste Excavateur wordt gebouwd voor firma de Vries. (Bnr. 399)
 • Eerste sleep-hopperzuiger ‘Java’ (Bnr. 419)
 • 1 september wordt het  50 jarig bestaan van de onderneming gevierd met een vrije dag en drie dagen extra loon voor het personeel.
 • Aanbestedeing door Ackermans & Van Haaren  van een maritieme baggermolen naar model van de La Plata. Het is de Normandie met bouwnummer 450 , aanneemsom ƒ 225.000,-.
1913

Op de foto de hopperzuiger ‘Mope’ (Bnr. 479 uit 1914). Werf Gusto zou in totaal drie van dergelijke bouwen voor Ackermans & Van Haaren.
 • Op 30 augustus gingen Henri Smulders samen met zijn zoon en ing. Dresselhuijs naar Ackermans en Van Haaren in Antwerpen om er de offerte voor drie stoomhoppers voor Tallinn te bespreken. Op
  8 september gaf Ackermans zijn akkoord aan Smulders om drie stoomhoppers voor 205.000 fl. elk te bouwen.
1914

Op de foto de Elevateur (Bnr. 493) klaar voor oplevering in 1915.
 • Werf Gusto gaat zich specialiseren op het terrein van:
  1. varende en stationaire baggermolens
  2. cutter en hopperzuigers
  3. drijvende kranen
  4. vrachtschepen
  5. marineschepen
 • In november bezoekt Ackermans de Werf Gusto en onderhandelde over de levering van een Elevatuer (Bnr. 493)
1915  
 • Op 9 januari treedt Gust Smulders in het huwelijk met Marie Ackermans, dochter van Hendrik Willem Ackermans.
1916  
 • Het eerste zee-vrachtschip loopt van de helling in Schiedam. Het is het ‘ss. St. Annaland’ voor de SHV in Rotterdam met het Bnr. 497.
 • Aan de N.V. tot Aanneeming van werken v/h. H. J. Nederhorst, is bij enkele inschrijving gegund het maken der fundering eener torenkraan en het versterken en verlengen van de helling no. 3 tot een lengte van 142 meter voor de werf .,Gusto”, van de firma A. F. Smulders te Schiedam voor een bedrag van ƒ 29.943,-.
  bron: De Telegraaf,  8/2/1916
1917  
 • In december van dat jaar is de voormalige Werf Slikkerveer verkocht aan de N.V. Maas.
 • Henri Smulders neemt zitting in een consortium ter voorbereiding van de oprichting van een N.V.  tot Exploitatie van een Hoogoven, Staal- en Walswerk. Gestort kapitaal 25 miljoen gulden, waarvan 5 miljoen gulden door Staatsdeelneming.
1918  
 • Henri Smulders neemt zitting in een commissie voorde verwezenlijking van de plannen tot oprichting van een hoogoven-, staal- en walswerk in Nederland.
1919 Bij onderhandsche over-eenkomst heeft de
 • Op 27 november geeft firma A. F. Smulders Werf Gusto bij onderhandse overeenkomst, aan de Vereniging tot aanneming van werken voorheen H. J Nederhorst te Gouda, de opdracht voor de bouw van een nieuw kantoorpand op haar terrein voor de aanneemsom van voor f 204.743,-.
1921  
 • Henri Smulders weg uit dagelijkse leiding van Werf Gusto. Hij gaat naar Parijs en wordt wel lid van de Raad van Toezicht van Werf Gusto.
 • Zijn zoon Guust jr. Volgt hem op als directielid van Werf Gusto.
 • N.W. Conijn benoemd tot directielid van Werf Gusto.
1922  
 • De heer J.B. Dresselhuijs, hoofdingenieur en medewerker van het eerste uur trekt zich terug.
 • Aanschaf en plaatsing in Scheepshal 6 van een Froriep platenwals.
 • Oprichting N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Kranen. De maatschappij was voor de inbreng van in voorraad gebouwde materialen. Het aandelenkapitaal bedroeg ƒ 50.000, –
1923

De ‘Gelderland III’, de hopperzuiger, die in juli 1923 afgeleverd werd aan de opdrachtgever Ackermans en Van Haaren.
 • 23 januari uitbreiding van de fabriek aan den Maasdijk, hoek Voorhavenkade, kadaster Sectie L. No.2506, door vergroting van de modelmakerij ; verplaatsing en vergroting van een timmerloods ; en bijplaatsen van diverse dynamo’s, elektromotoren en machines. 
 • Op 17 april arriveert de zeesleper ‘Groningen’ vanuit Rotterdam bij Werf Gusto voor een reparatie. (Schiedamsche Courant | )
 • 16 juli was de overdracht van de ‘Gelderland III’
 • September uitbreiding van de fabriek aan den Maasdijk, hoek Voorhavenkade, kadaster Sectie L. no. 2506, met een benzinebewaarplaats en met een koperslagerij, waarin werden geplaats 5 elektromotoren van resp. 2, 2½, 2½, 2½ en 15 P.K.,  voor de aandrijving van diverse machines.
 • 12 oktober door Werf Gusto gebouwde baggermolen ‘Normandie’ gezonken tijdens storm in de Golf van Biskaje. 17 opvarenden vonden de dood.
 • 15 oktober Subsidie verleend door het Rijk en de Gemeente Schiedam voor de bouw van machines om werkgelegenheid te behouden. Personeel leverde voor deze order 10% loon in.
 • December, bezoek van Chinese Delegatie (Ch. Ind. Studie Commissie) aan de Werf Gusto. Zij worden ontvangen en rondgeleid door F. Smulders en N.W. Conijn.
1924

De proefvaart van de ‘Antwerpen III’. De aanbesteding van Ackermans & Van Haaren bij Werf Gusto werd gedaan op 13 augustus 1924. Daags tevoren had men nog overlegd met Smit uit Sliedrecht voor de bouw van dit schip. Smit had in hun opdracht de Antwerpen II gebouwd.
 • In augustus ontvangt Werf Gusto de aanbesteding van Ackermans & Van Haaren voor de zuigerhopper ‘Antwerpen III’, bouwnummer 582. Aanneemsom ƒ 395.000,-.
 • 24 december krijgt Gust jr.  van Ackermans (zijn schoonouders) de opdracht voor de bouw van twee onderlossers ter  waarde van ƒ 120.000,-. Op de orderlijst zijn het waarschijnlijk de bnr’s: 585 en 586 uit 1925.
1925  
 • G.V.J. Gerosa in dienst als toekomstig Hoofdingenieur.
1926  
 • Bij besluit van B&W Rotterdam werd de naam van de weg in Rotterdam, die naar Werf Gusto leidde veranderd in ‘Gustoweg’.
1927  
 • De eerste van een lange rij bascules voor bruggen en aanverwante staalconstructies voor bruggen, de Koemarktbrug in Schiedam wordt opgeleverd.
 • Gusto Staalbouw wordt officieel geregistreerd bij Rijkswaterstaat als ‘Bruggenbouwer’ en verschaft zich zo toegang tot diverse grote opdrachten voortvloeiend uit het ‘Rijkswegenplan 1927’van het rijk.
 • 11 november Hendrik Ackermans op bezoek bij Gust jr. en zijn dochter Maria.
 • 12 november Gust jr. naar London
 • 13 november Hendrik Ackermans heeft een ontmoeting met de fam. Conijn.
1928

Het casco van de onverkochte baggermolen met het bouwnummer 575 werd in 1928 voor rekening van Ackermans & Van Haaren met diverse aanpassingen afgebouwd. Het caso van de molen werd in 1927 gebruikt als transportschip van de twee bascules van de ‘Koemarktbrug’ in Schiedam.
 • Patent voor centrifugaalpomp met eenzijdige instroming.
 • Op 13 juli 1928 werd door Ackermans de reeds afgebouwde baggermolen met het bouwnummer 575 uit 1925 aangekocht voor ƒ 295.000,-, onder de voorwaarde dat er diverse verbeteringen werden aangebracht.
1930  
 • Eerste opdracht voor Hoogovens Velzen/IJmuiden, Bnr. 644, Verlenging van een hoogbaan.
1933  
 • Overlijden van Henri Smulders
 • Hendrik Ackermans (van Ackermans & van Haaren) wordt op verzoek van zijn schoonzoon Guust Smulders jr. voorzitter van de directie. 
 • Harry (J.A.M.) Smulders treedt in dienst van Werf Gusto
1934  
 • Hendrik Willem Ackermans wordt in november  lid van de Raad van Toezicht van Werf Gusto.
1936  
 • Overlijden van Guust Smulders jr.
1937

De laatste kolentransporteur door Werf Gusto gebouwd “Robur VII” Bnr. 722 – 1937
 • Overlijden van Frans Smulders.
 • Frans Smulders wordt opgevolgd door zijn zoon Harry (J.A.M.) Smulders (1908-1997)
 • In februari wordt H. Ackermans benoemd tot waarnemend voorzitter Raad van Toezicht Werf Gusto.
 • Oplevering laatste 1000 ton Kolentransporteur voor Polen ‘Robur VII’
 • Personeelssterkte 1005 man/vrouw.
1939  
 • Liquidatie Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Kranen & Mastbokken. (27-10)
1940  
1941

Jubileumuitgave personeelsblad ‘De Jaffaan’ 1941
 • Oprichting van Gusto Geleen. Legt zich toe op de mijnbouw en mechanisatie van de kolenwinning.
 • Huur van het oude  Slikkerveer. Wordt Gusto Slikkerveer.
 • 16 juli bombardement op Werf Gusto met dodelijke slachtoffers als gevolg.
 • Omzetting Werf Gusto van N.V. naar C.V.
 • ‘Jaffa’ (Louis Smulders & Co.) 50 jaar bestaan.
1942

De verkoopbrochure uit 1941
 • Start productie Gasturbines voor auto’s
 • Bouw van nieuwe Tekenkamer door Duitsers buiten het terrein van Werf Gusto. In 1945 wordt het gebouw opgekocht door Franciscus Liefdewerk en ingericht als het clubhuis St. Willebrord/Dukdalf.
1943  
 • Mede op initiatief van Werf Gusto komt IHC Holland vof tot stand.
 • Plan voor ontwikkeling van houtverdeler voor een luciferfabriek.
1944  
 • In september werd de Werf grotendeels vernield door de Duitse bezetters. In ’44 werd er bijna geen nieuwbouw meer gedaan. Allen reparatiewerk voor de Kriegsmarine. 
 • Deel van Werf Gusto’s Tekenkamer huurt een aantal kamers in het gebouw van R.K. Volksbond aan de Lange Haven 71 te Schiedam en begint er in het geheim een 200 tons bok te tekenen en ontwikkelen voor de Franse haven Le Havre.
1945  
 • Indiensttreding van August Smulders (Guus).
 • Tewaterlating bij Werf Gusto Slikkerveer van ponton voor Bnr. 809 een 200 tons verstelbare bok voor de Franse havenstad Le Havre. Het is het eerste nieuwbouwproject van de werf na de oorlog.
1947  
 • Notering van Co. nrs voor opdrachten verkregen via IHC. Werf Gusto valt de eer te beurt met Co.1 voor de tinbaggermolen ‘Menumbing’. De eigen werfnummering blijft gewoon doorlopen.
1948  
 • Joseph Wintjens, Algemeen Secretaris van “Chaudronneries A.F. Smulders”.
1950

Dagblad Trouw 14 maart 1950
 • De Werf Gusto wordt een Naamloze Vennootschap. De leden van de Raad van Beheer zijn het hierover eens, t.w. de heren N.W. Conijn en Mr. H.J.A.M. Smulders. Gusto was (1942) voorheen een Commanditaire Vennootschap.
1951  
 • Ingebruikname nieuwe 30 ton Hellingkraan (Bnr. 987). In het vervolg werden secties zoveel mogelijk in de ‘Scheepsbouwhal’ in elkaar gezet en door de kraan naar de helling gebracht. Daar werden ze aaneen gelast. 
 • De werf krijgt vergunning voor de bouw van 24 woningen op aangekochte grond (1160 m2 à ƒ 44,- per m2). Bouwgrond ligt tussen van Haarenlaan en Vlaardingerdijk.
1952  
 • Mei aankoop grond van Gem. Schiedam grenzend aan de Voorhaven, met inbegrip van oevervoorzieningen en betonnen steiger. App. 31.462 m2. Prijs + ƒ 150.000,-
 • Juli eerste paal voor de 24 woningen (aan het eind van de Jan Steenstraat). Architect is Hr. van  Herwaarden uit Rotterdam, aannemer fa. Berrevoets eveneens uit Rotterdam.
 • Nummering van orderlijst begint weer bij Bnr. 1 (‘Loire’ zeesleper)
1953  
 • Deelname in “Holland Cranes”, een samenwerkingsverband met Verschure Amsterdam en Conrad in Haarlem.
1954  
 • Laatste Drijvende Havenkraan (80 ton voor Egypte) wordt afgeleverd.
 • November Werf Gusto vraagt beursnotering aan voor 7 miljoen gulden. Winstdelend vanaf 1955.
1955  
 • Overlijden van N.W. Conijn.
 • De heer N.W. Conijn wordt opgevolgd door Guus Smulders, een kleinzoon van Henri Smulders.
1956

Installatie eerste Ondernemingsraad
 • Deelname van de Werf Gusto,
  Met het doel het inschrijven op en het aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van bekleding van schachten enz. is opgericht de N.V. Internationale Schacht-bekleding Maatschappij te Schiedam. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt fl. 1 000.000,-verdeeld in 990 gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen, alle groot fl 1.000,- Hier van zijn geplaatst en volgestort 490 gewone- en 10 prioriteitsaandelen. In het kapitaal wordt deelgenomen door de Werf Gusto v/h Firma A. F. Smulders te Schiedam.
 • Installatie van de eerste “Ondernemingsraad” van Werf Gusto (samensmelting van de diverse “bedrijfskernen”.
1957

Het “Kaarsenterrein” in 1974/1975. Op het terrein is men bezig met de poten van het booreiland “Maersk Explorer”.
 • Aankoop van het voormalige terrein van de “Apollo Kaarsenfabriek” aan de Voorhaven. Dit terrein maakte de opp. van Werf Gusto compleet en kreeg intern de naam het “Kaarsenterrein”. Dit open terrein werd benut door de afd. Gusto Staalbouw voor de bouw van grote stalen constructies, zoals Well Jackets en Eenpunts olieboeien de zgn. SBM’s.
1958

In Memoriam Werf Gusto Brons-Penning
 • Hellingen vergroot van schepen tot 14.000 ton naar schepen van 19.000 ton.
 • Invoering “Prikklok”, afscheid van het “Penningsysteem”.
 • Tewaterlating op 27 september van het m.s. “Leiderkerk”.
1959

Bnr. 261 SBM voor Sewarak
 • Bouw eerste olieopslagboei voor Shell ‘Miri’
 • Opdracht van Shell voor het eerste zelfheffende boorplatfom buiten de USA. De ‘Seashell’ werd operationeel voor de kust van Quatar.
± 1960  
 • Begin bouwactiviteiten voor de Offshore.
 • December invoering 45-urige werkweek. Personeel ook op zaterdag vrij.
 • Oplevering van laatste klassieke stationaire baggermolen ‘Resaca’.
 • Aantal personeelsleden 1615
1961  
 • Robert Smulders in dienst van Werf Gusto.
 • H. Smulders slaat eerste paal voor RK-LTS St. St. Joseph in Schiedam 
 • Aantal personeelsleden 1582
 • Definitieve aankoop  van de ‘oude’ werf Slikkerveer. Gehuurd vanaf 1941
1962

Harry Smulders spreekt het voltallige personeel toe in september 1962
 • Ingebruikname ‘Magneetkraan’ voor het volledig nieuwe en geautoriseerde staalplatenpark op het voormalige ‘Kaarsenterrein. De schepen werden gelost in de ‘Voorhaven’. Het park was door Werf Gusto zelf ontworpen. De kraan was besteld bij Demag.
 • Oplevering eerste Free Enterprise veerboot voor Townsend Car Ferries.
 • Oplevering laatste gebouwde vrachtschip. Het koelschip ‘Inca’.
 • Opgericht Lorain-Holland Cranes N.V. te den Haag. Deelname van Werf Gusto in dit bedrijf, dat actief was van assemblage, fabricage , reparatie en handel in Kranen en grondverzetmachines.
 • Werf Gusto viert op grootse wijze het 100-jarig bestaan van de onderneming.
1964  
 • Ingebruikname door Rijkswaterstaat van de eerste kraaneilanden ‘Lepelaar’ en ‘Kraanvogel’.
1965

Frido Smulders volgt zijn broer Harry Smulders op als alg. directeur
 • Volledige integratie van Werf Gusto binnen de ‘IHC‘. De naam wordt veranderd in ‘IHC Gusto BV‘. Harry Smulders tot dan alg. dir van Werf Gusto verhuist naar het hoofdkantoor en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn jongere broer Frido Smulders neemt zijn functie bij Werf Gusto over.
 • Werf Gusto treedt toe tot de Stichting Noordzee Mijnbouw, opgericht door Dr. J. Zijlstra.
1966  
 • Harry Smulders wordt de eerste President van IHC.
 • F.E.M Smulders (Frido) jongste zoon van Frans Smulders wordt benoemd tot Algemeen Directeur van ‘IHC Gusto BV’.
 • Indelen van IHC Holland in divisies. Werf Gusto staakt alle baggerprojecten en concentreert zich alleen op Offshore. De Offshore Divisie wordt later nog uitgebreid met SBM en R.J. Brown & Associates.
 • Aanschaf 50 ton Peiner kraan voor de bouw van Hoogoven VII.
1967  
 • Eerste order voor een Offshorekraan van het Italiaanse Micoperi voor hun ponton PM24. In fixed positie (bokstand) kon de kraan 1000 ton tillen en roterend 500 ton.
 • F.E.M. Smulders (Frido) 25 jaar in dienst.
1968

Een ponstypiste aan het werk: Mej. Carla v. Wassenaar
 • Volledige fusie binnen de I.H.C. Holland N.V. afgerond. Het rapport ‘de Keyzer’ (over de toekomst van de Nederlandse Scheepsbouw) lag ten grondslag aan de  volledige fusie.
 • Verkoop van “Chaudronnery A.F. Smulders” Grace -Berleur aan Petrofgina en Brittish /BE. Bacock & Wilcox. (16 mei)
 • Ingebruikname van eerste “Computer” bij I.H.C. Holland. Een gedeelte van de staf werkt op het hoofdkantoor in Rotterdam. De computer wordt bij Werf Gusto neergezet. Men heeft een team van 11 man om de computer te “bemannen/vrouwen”
1969  
 • Verzelfstandiging van ontwikkeling en verkoop van de vinding ‘eenpunts meerboei’ SBM (Single Buoy Mooring).
1970  
 • Guus Smulders met pensioen.
 • Hoogovens plaatst order voor Hoogoven 7
 • Stakingen breiden zich uit, personeel Werf Gusto niet akkoord met overeenkost ondernemingsraad en de directie.
1971  
 • Werf Gusto sleept ordre van 1 miljoen binnen voor de fabricage van een Cokes Uitdrukmachine voor een Duitse opdrachtgever
 • IHC meldt 20% meer winst in 1970
 • Er valt een dode te betreuren bij een brand aan boord  van de ‘Humber River’.
 • In augustus tewaterlating van het boorschip ‘Pelican'(Co. 860)
 • In september wordt gestaakt op de werf tegen de smogvorming in Rijnmond.
1972
Drukte bij Werf Gusto tijdens afscheid Mr. H. Smulders

De toegangshekken dateren van rond 1900
 • Oplevering eerste DP boorschip Pélican.
 • Verplaatsing van SBM van Schiedam naar Monaco. Nieuwe naam wordt SBM Inc.
 • Afscheid van Mr. H. Smulders voorzitter van de RvB van IHC Holland en oud-directeur van Werf Gusto.
 • Ingebruikname NUBE Tekenkamer
 • In januari breken opnieuw stakingen uit voor een beter CAO. Men wil o.a een loonverhoging van fl. 25 per week, vevroegde pensionereing met behoud van salaris en een kortere werkweek.
 • In februari werden na beëindiging van de staking de toegangshekken  uit de toegangspoort verwijderd op last van de directie.
 • Eind februari worden de stakongen in de metaal beeindigd.
 • Gusto reserveert 16.000 m2 grond in Born.
 • November conflict met werknemers, die ‘dachten’ een huis te huren van Gusto.
 • IHC verwacht in 1972 16% meer winst te maken.
1973

De “Havdrill” glijdt haar element tegemoet
 • Opnieuw stakingen, omdat directie het loon verlaagt om de betaling binnen de IHC aan te passen aan de betalingen van andere bedrijven. Directie zei in overleg te gaan met IHC over herziening van de loonschalen.
 • Eind februari breken opnieuw stakingen uit in de metaal voor een betere CAO, korte tijd later gevolgd door de textiel.
 • Tewaterlating boorschip “Havdrill op zaterdag 19 februari.
 • IHC meldt een winststuiging over 1972 van 28%
 • Ingebruikname extra kantoorruimte op de locatie ‘Straatmakerswerf’ gelegen tussen de Nieuw-Mathenesserstaat en de Gustoweg.
 • Omzetting van IHC Gusto N.V. in IHC Gusto B.V. ingevolge de aanpassing aan de E.E.G regelgeving. 
 • De media melddden dat IHC afwil van Gusto Staalbouw. IHC bekijkt mogelijkheid van eigen BV voor Staalbouw binnen IHC, meteen gevolgd door een afslanking.
1974
De nieuwe Straal en Verfloods

De nieuwe 17,5 tons Torendraaikraan op de afbouwkade

 

 • F.E.M. Smulders (Frido) neemt afscheid als directeur van Werf Gusto (IHC Gusto BV)
 • Robert Smulders benoemd tot Algemeen Directeur van ‘IHC Gusto BV’. Robert is een zoon van Henri Smulders.
 • Nieuwe Straal- en Verfloods in gebruik genomen (april)
 • Opening van de “Dukdalf”. Dit gebouw lag tegenover Werf Gusto. Twee zalen ingericht . Een als filmlokaal en een voor theorielessen van de Bedrijfsschool.
 • Installatie van nieuwe kraan op de afbouwkade. Het is een in 1969 gebouwde torendraaikraan met een hijsvermogen van 17,5 ton. Kraan werd 10 meter hoger, het spoor een meter breder, elektrische installatie werd vernieuwd en de stabiliteit werd verbeterd door 10 ton extra ballast.
 • Installatie van de COR IHC in juni. (Centrale Ondernemings Raad) Gusto-leden waren; M. Detmeijer, M.P.J. van Dols (Geleen), H. v. Doorn (Staalbouw), J. van der Drift, E. v.d. Heuvel (Staalbouw), A. van der Veer, P.A.M. Schuddelaro als secretaris. 
 • Korte staking personeel Gusto wegens aankomdiging directie van schrappen nachtploeg en dito toeslag. Na gesprek plannen geannuleerd door directie.
1975
Een perfecte tewaterlating van het boorschip ‘Petrel'(Co. 947)

Eerste vrouw, M. v.d. Bospoort-van Ballgoie, in de OR van Werf Gusto (IHC Gusto)

 • Robert Smulders benoemd tot directielid ‘IHC Smit‘ te Kinderdijk. Hiermee eindigt de verbondenheid van de familienaam  Smulders met ‘Gusto’ (IHC Gusto BV)
 • Gusto Staalbouw wordt een zelfstandige werkmaatschappij binnen IHC Holland N.V. en verhuist naar Slikkerveer.
 • Januari  felle brand op de Viking Piper. (Co. 928)
 • Oplevering 3e generatie pijpenlegger ‘Viking Piper’ (Co. 928)
 • Januari Eerste vrouw neemt zitting in de OR van de werf in Schiedam
 • Februari Goedkeuring RvB voor moderniseringsplannen Gusto a 80-90 miljoen
 • April Regeringsnotitie geeft ‘somber’ beeld toekomst Scheepsbouw
 • September Tewaterlating boorschip “Petrel” september 1975
 • Oktober Investeringsplannen nog niet uitgevoerd.
 • Via de media druppelen de eerste signalen binnen van het cancellen van het tweede boorschip voor het Noorse Staubo. (Co.950)
1976  
 • Geruchtenstroom over mogelijke sluiting Gusto nemen toe.
 • Maart: ‘Open Dag’ trok 2000 belangstellenden.
 • Maart :overheidsgarantie voor afbouw Co. 950
 • Mei: RvB deelkt aan Gusto mee, dat IHC zich gaat concenteren op ‘Bagger’. Gusto wil men afstoten als bouwplaats. IHC wil de Engineering graag behouden.
 • Annulering van Investeringsplannen. 
 • Directie is tegen scheiding van Engineering en Productie. De kracht was juist de veelzijdigheid. Husto was en is geen specifieke Offshore-werf.
 • Juni: Installatie Beleidscommissie Scheepsbouw. (Overheid, Werkgevers, Vakbonden)
 • September: Het nieuw ingediende werfplan van de werf wordt door IHC afgekeurd. Directie (L. van Gunsteren neemt ontslag).
 • November: Door directie ( J.D. Bax en H. Sjouke) wordt een drie jaren plan voor modernisering van de werf ingediend bij IHC.
1978  
 • Co. 950 DP boorschip loopt als allerlaatste schip van de helling
 • Sluiting IHC Gusto BV (alleen de werf). De afdeling Engineering gaat zelfstandig verder. De rest van het personeel vindt voorlopig onderdak bij RSV.
 • Amerikaanse prijs voor ‘Innovatieve producten’ ontvangen.
 • November veiling machines en kranen.
 • Werf wordt op voorlopige monumentenlijst geplaatst door minister Wallis-de Vries.
1980  
 • Sloop van Kantoorgebouw en later in dat jaar van de Schepenhal en de Machinebouwhal.
1985  
 • Sluiting IHC Gusto Geleen.
1988  
 • Sluiting IHC Gusto Staalbouw BV (Slikkerveer).
2010  
 • Opheffing Gusto ‘Muziekvereniging’.
2017
 • Oprichting ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto’.
2018
 • Onthulling Monument Werf Gusto vlak bij de oude werf in Schiedam Zuid.

bronnen:
Rotterdamsch Nieuwsblad: d.d./ 27-06-1903/15-07-1904/17-12-1904/8-06-1905/15-06-1905/
De Telegraaf: 02-03-1905
Algemeen Handelsblad: 12-12-1905
Nieuwe Schiedamsche Courant: 16-05-1902
Gemeentearchief Schiedam
Gemeentearchief Rotterdam

‘Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Holland en Zuid-Holland’ – Joop Visser, Matthijs Dicke en Annelies van der Zouwen (red.)
Historische Vereniging Schiedam
De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 24-12-1956
W.H.P.M. van Hooff: In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning (Amsterdam 1989), 75-76.
Opera Mundi – mei 1968
Belgisch Staatsblad nummer 183-213 1 juli 1948

foto: Gemeentearchief Schiedam / Werf Gusto


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019
Laatst bijgewerkt 2 augustus 2019

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2021