Gusto Slikkerveer

A.F. Smulders Engineers and Shipbuilders (1894 – 1905)

Schermafbeelding 2015-05-29 om 23.19.24Later vernoemd als :

  • Gusto Slikkerveer (1941 – 1975)
  • IHC Gusto Staalbouw BV (1975 – 1988)

Ringdijk 486
2983 GS Slikkerveer (laatst gebruikte adres)


De afdeling Slikkerveer van Werf Gusto kent een lange historie. De werf werd in 1855 opgezet door een telg uit een bekend scheepbouwersgeslacht, Joost Pot Arijzoon. Hij bleef de eigenaar tot 1871 toen de werf werd overgenomen door Pieter Smit Fopatuz. Hij gaf de werf de naam Scheepsbouw en Machinefabriek “De Industrie” en bleef eigenaar tot 1894. Deze werf was de voorloper van de latere N.V. Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit jr. te Rotterdam.

Op 14 maart 1894 werd de Firma A.F. Smulders eigenaar van de werf voor de som van ƒ 34.200,- inclusief alle gebouwen. Tot 1905 bouwde men er ca. 100 schepen, waaronder een droogdok, elevateurs, excavateurs, stoomhoppers, baggermolens en sleepboten.  De werf lag t.o.v. Rotterdam niet ideaal en was vrijwel uitsluitend op scheepsbouw ingericht, met slechts een kleine machine-afdeling. Grote onderdelen en machines moesten over water uit Utrecht worden aangevoerd. Maar veel belangrijker was: een beroemd machine-fabrikant was hard op weg door het aankopen van een werf om ook een beroemd scheepsbouwer te worden!

Gebrek aan ruimte voor verdere expansie bracht Smulders er toe in 1905 het bedrijf in zijn geheel (inclusief ‘Utrecht’) te verplaatsen naar Schiedam onder de naam Werf Gusto v/h Firma A.F. Smulders. In 1905 liep het laatste schip van de helling in Slikkerveer. Het was Bnr. 305 een 250 PK sleepboot Tonkinois genaamd voor Dakar.

Vervolgens vestigde zich in 1917 Scheepswerf De Maas op het terrein in Slikkerveer en bleef daar tot 1937. Deze werf bouwde in die jaren o.a. 21 schepen voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.

Bnr. 987 – overgeplaatst naar Slikkerveer.

Ook in Schiedam kampte Werf Gusto na een aantal succesvolle jaren met ruimtegebrek. De leegstaande werf te Slikkerveer werd in 1941 weer (in huur) in gebruik genomen, later overgaand in eigendom.  In de loop van de jaren werden de faciliteiten in Slikkerveer uitgebreid en gemoderniseerd, o.a. met een grote lashal (met een loopkraan van 2 x 25 ton hijsvermogen) en een 50 meter brede helling. Boven de helling draaide een 30-tons torenkraan (overgekomen vanuit Schiedam Bnr. 987-1951), waarvan de baan kon worden opgebroken indien men de volle 50 meter breedte van de helling wenste te benutten.

Gusto Slikkerveer werkte voornamelijk in opdracht van Werf Gusto en later IHC Gusto BV aan secties, pontons e.d. Ook menige SBM* heeft het levenslicht gezien in Slikkerveer. Om die reden werd ook een zandstraaltent aan de uitrusting van de werf toegevoegd. Later bleek deze tent ook heel bruikbaar voor de revisie van vele boeien.

In 1972 vonden opnieuw een groot aantal renovaties/verbeteringen plaats aan de werf  in verband met de bouw van  een (1/2) Russische pijpenlegger (Co. 904) Suleyman Vezirov. Die verbeteringen bestonden uit het verharden en asfalteren van een gedeelte van het buitenterrein, verplaatsing van magazijnen, vergroten van de inrit vanaf de dijk en de  aankoop van een 80 Tons bandenwagen e.d.

In 1975 vestigde IHC Gusto Staalbouw BV zich op het terrein. 


tekst: Bart van Dam / Dirk H. Allewelt

*SBM werd gebruikt als afkorting voor Single Buoy Mooring. Dat was een grote opslagboei voor olie midden op zee.  Deze waren economisch een groot succes. In 1969 richtte R. Smulders het bedrijf SBM inc. op, dat onder de paraplu van IHC opereerde (eerst vanuit Rotterdam en later vanuit Monaco). Na de herstructurering van de Offshore-tak van IHC is SBM verzelfstandigt tot het huidige SBM Offshore, met haar hoofdkantoor eerst in Schiedam en later in Amsterdam. Schiedam is vandaag de dag een bijkantoor.


 

 

Bewaren

Translate / Vertaal »
Scroll Up