N.W. Conijn (1921-1955)

Headerfoto: Alkmaar steenhouwerij 1887 foto: onbekend


N.W. Conijn (1887 - 1955)
N.W. Conijn (1887 – 1955)

De heer Nicolaas Willem Conijn werd geboren op 18 mei 1887 te Alkmaar en was na beëindiging van zijn studie eerst enige tijd werkzaam in het steenbakkersbedrijf. Na zijn huwelijk met in 1911 met Catharina Josephina Maria Henriëtta Smulders (1886-1968), een kleindochter van A.F. Smulders, oprichter van Gusto, trad hij in dienst bij Werf Gusto.

De heer Conijn was medeverantwoordelijk voor het aantrekken van veel grote opdrachten, zoals voor het gouvernement van Argentinië, Brazilië, Rusland, Spanje, Italië en Frankrijk. De laatste jaren werden vooral veel grote Kranen naar Frankrijk en haar koloniën geleverd voor het plaatsen van kolossale blokken bij haven- en kadeaanleg.

Buiten Werf Gusto was de heer Conijn bestuurslid van Bureau Veritas en van de Metaalbond, afd. Rotterdam. Ook binnen de Vereeniging van Metaalindustrieën was hij een bekende figuur. Voorts vertegenwoordigde hij de groep grootbedrijf in de Kamer van Koophandel.  In 1936 bij zijn 25 jarig jubileum is langdurig stilgestaan bij zijn verdiensten voor de Werf Gusto en haar personeel.

Tijdens de oorlog zat hij enkele maanden als gijzelaar in Sint Michielsgestel. Na de oorlog werd hij veroordeeld wegens economische collaboratie tijdens de bezetting. Binnen I.H.C. Holland ontplooide hij zich na de oorlog als een “groot zakenman” en een “goed leider”. De heer Conijn overleed in 1955.

bron: 70 jaar IHC Merwede; Schiedamsche Courant 12/06/1936


Laatst bijgewerkt op: 27 november 2020

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam