Wie zijn wij?


Ik ben begonnen bij IHC Gusto BV op 1 september 1972 op voorspraak van mijn oom C.J. van Klinken, die toentertijd in de Timmerwinkel werkzaam was.  Ik kwam in een turbulente periode.

Veel vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld:

  • een computeradministratie, waaraan ik mijn baan te danken had, omdat er veel getallen uit de computer gebraakt werden, waarvan men geen idee had waar het vandaan kwam, of wat het was.
  • Veel orders, die sterk afweken van wat zoal door Werf Gusto gebouwd werd in de 60’er jaren.

Toen, in die 60’er jaren, hield Werf Gusto ( de Gusto in de volksmond) zich voornamelijk bezig met het bouwen van  hopperzuigers en veerboten. 1972 en 1973 waren topjaren voor Werf Gusto. Het bedrijf had zijn visitekaartje afgegeven (eigenlijk al in 1959 met de bouw van het eerste booreiland Seashell) aan de Offshore markt met sterk innoverende producten, zoals de Dynamic Positioned (d.p) boorschepen Pelican en Havdrill, enorme Offshore kranen tot wel 2000 ton hijsvermogen en pijpenleggers, zoals de reus Viking Piper. Waar hield het op vroeg iedereen zich af? Nou in 1978, koud vijf jaar later!

Er werd veel gepraat, ook al in die vroege jaren 70, over de hoge kostprijs van de producten, het anders moeten gaan werken, het nodig verbouwen van de werf.  Er stonden steeds prikkelende stukjes in het IHC Gusto Nieuws over deze onderwerpen. En juist in die turbulente tijd, als er weer een bestelling binnenkwam van alweer een pijpenlegger, weer een S.B.M., weer een booreiland, dan laaiden de discussies op over het te verwachten droogvallen van de vijver binnen afzienbare tijd. De discussies werden in 1974 onder het personeel intenser over moeilijkheden met nieuw te verkrijgen orders met sluiting als gevolg, terwijl de hellingen vol lagen. Natuurlijk de Offshore kreeg een terugslag door de oliecrisis in 1973, maar we barstten immers van het werk! Het was toch meer een probleem voor RSV vonden we, met zijn enorme ‘badkuipen met dieselmotor’, zoals Robert Smulders het eens omschreef. Zij (RSV) ondervonden veel hinder van de concurrentie van goedkope landen, zoals Japan en Korea. Maar wat ‘wij’ maakten, dat kon op dat moment niemand en zeker niet binnen zo’n korte tijd. Toch ging de werf ondanks alle protesten en de inzet van personeel op 13 juli 1978 dicht.

Deze website is opgezet om datgene wat men, bij Werf Gusto ( IHC Gusto BV), met vereende krachten op poten heeft gezet in 73 jaar, niet verloren te laten gaan. Er is gelukkig nog veel op internet te vinden, maar dat is versnipperd en wij willen het verzamelen en hier zoveel mogelijk bij elkaar brengen, zodat er een chronologisch overzicht ontstaat van deze mooie werf met zijn duizenden vakmensen, die in al die jaren van die geweldige dingen hebben gedaan en gemaakt.  Het was wel een werf, maar buiten schepen, maakten ze ook bruggen, staalconstructies voor gebouwen, hoogovens, sluizen, kranen, drijvende kranen.

Wij wensen u veel plezier bij het doorlezen van zaken, die u interesseren op de website. Hebt uzelf nog mooie foto’s uit die periode, een verhaal over uw belevingen tijdens uw arbeidsperiode bij Werf Gusto, maak dan gebruik van het contactformulier.


ST. Erfgoed Werf Gusto

Terug