Vennoot De Klop (7) 1956


De Klop

Hoe men aan deze naam komt? Velen zullen van gedachte zijn, dat de naam van de grootste Sliedrechtse scheepswerf is afgeleid van de herrie, welke – nadat ‘s morgens om 7 uur de fluit de aanvang van de arbeid heeft aangekondigd – de stilte omzet in een levendige bedrijvigheid. Lekker mis! We zullen het moeten gaan zoeken in de historie. U moet nl. weten, dat de wieg van deze werf destijds stond in een plaatsje, dat nu geheel door de stad Utrecht geannexeerd is, Zuilen geheten. Dicht in de nabijheid van de daar opgerichte scheepswerf lag een fort, dat de naam “de Klop” droeg en hieraan hebben wij nu onze naam te danken. Vraag dus nimmer naar Meneer Klop, want heus die bestaat niet! Gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in Zuilen noopten de toenmalige leiding naar ander fabrieksterrein uit te zien. Sliedrecht bleek hierover te beschikken, zodat de werf naar deze gemeente werd overgeplaatst. Had men ooit een betere keuze kunnen doen? Reeds in Zuilen bleek men een grote voorliefde te hebben voor de bouw van baggermateriaal. Sliedrecht is sinds mensenheugenis de bakermat geweest van het grootbaggerbedrijf, zodat het geen verwondering behoeft te wekken, dat men zich daar vestigde. Aan de scheepswerf werd tegelijkertijd een machinefabriek toegevoegd. Dit alles gebeurde in 1916.

NV. Scheepswerf en Machinefabriek “De Klop” te Sliedrecht.

Nu ligt langs één der drukst bevaren rivieren van Nederland een werf, welke – jong nog in verhouding tot de andere IHC-werven – haar sporen in haar ruim 40-jarig bestaan heeft verdiend. 350 mensen vinden er thans hun dagelijks werk.
Van welke richting men Sliedrechts dreven ook nadert, steeds weer valt het op, dat hoog boven de buizen en gebouwen een constructiewerk uitsteekt, dat voor een onbekende een grote stalen loods lijkt te zijn. Wat is dit voor een bouwwerk en waarom is het zo hoog opgetrokken, dat het reeds vanuit de verte de aandacht voor zich opeist? We zullen u gauw uit de droom helpen. Het is nl. de overdekte nieuwbouwhelling van deze werf, één der weinige overdekte hellingen in den lande en enig in de IHC-combinatie. Op vele andere werven ziet men de roestige monsters onder de open hemel liggen, weer en wind trotserend. Op De Klop is men zuinig op de in aanbouw zijnde schepen en heeft men ze een dak erboven gegeven. Onder de overkapping kunnen meerdere schepen tegelijkertijd gebouwd worden. Een drietal elektrische kranen, welke naast elkaar kunnen werken, zorgen voor aanvoer van de aan te bouwen materialen. Ook de werkende mens is ten zeerste gebaat bij deze overdekte bouwhelling; sneeuw, regen, felle zonneschijn, het deert hen niet. Een korte excursie over het fabrieksterrein lijkt ons geen kwaad te kunnen. Laten we dan beginnen bij het kantoorgebouw; dit werd in 1950 uitgebreid en gemoderniseerd. Met uitzondering van de bedrijfsbureaus is de gehele administratie hier ondergebracht. We betreden door de achterdeur de werf. Achtereenvolgens krijgen we dan rechts het magazijn, de machinefabriek, smederij, ketelmakerij, modelmakerij, timmerwinkel en schilders­werkplaats. Links is de scheepsbouw ondergebracht. Hiertoe behoort ook de reparatie-afdeling, voor welk doel een elektr. dwarshelling beschikbaar is, waarop schepen tot 70 m lengte drooggezet kunnen worden.
De bouw van baggermateriaal behoort tot de hoofdschotel, waaronder ook grintsorteerbaggermolens. Daarnaast worden ook zeeschepen, riviervaartuigen en sleepboten gemaakt, eventueel kompleet met machine-installaties. De machinefabriek maakt hiervoor zowel open als gesloten stoommachines en sinds korte tijd ook de Brouwer machine.
De modelmakerij zorgt er voor, dat modellen ter beschikking komen voor het gieten van onderdelen voor deze machines, terwijl ook de scheepsbouw van haar diensten gebruik maakt. Om de installaties kompleet te maken, worden in de ketelmakerij onder oorverdovend lawaai stoomketels van verschillende types in elkaar geklonken. Voordat de schepen op stapel gezet worden, zorgt men in de grote scheepsbouwloods voor afschrijving en bewerking van de platen en profielen: spanten worden getrokken en andere delen gelast.
Houten scheepsbouw werd op de Klop nimmer beoefend; toch zijn timmerlieden en scheepsmakers onmisbaar voor het leggen van houten dekken, maken van betimmeringen, aanbrengen van berghouten enz. Tot slot komen dan de schilders om het geheel met een verfje te verfraaien. Ziezo, nu hebt u een indruk ervan, hoe en waar de Kloppelingen hun werk verrichten. Ze hebben sinds enkele jaren een ruime en lichte kantine tot bun beschikking. Voor een deel wonen ze in een 40-tal bedrijfs­woningen, welke bij de oprichting van het bedrijf werden gebouwd. Een 18 nieuwe woningen zijn nog in aanbouw en naar wij hopen zullen binnen afzienbare tijd verscheidene onzer werknemers in deze moderne woningen bun intrek kunnen nemen. 

Bron+Foto: I.H.C. Het Zeskant augustus 1956
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam

Het Digitale Museum Werf Gusto Schiedam