1862-1871


De periode van A.F. Smulders  in ‘s-Hertogenbosch ligt, alhoewel het een uiterst succesvolle en nijvere periode gebleken is, buiten het bestek van de website, die de periode van A.F. Smulders en later in 1911 als Werf Gusto en in 1965 als IHC Gusto BV in Schiedam omvatte.

Echter er is nog veel digitaal krantenmateriaal voorhanden en  dito foto’s van opdrachten beschikbaar uit die periode in den Bosch, dat we ze toch geplaatst hebben, vermeld met, waar mogelijk, jaar van oplevering.


←Naar Bouwlijst 1862-1871