1937: Werken aan de tinbaggermolen ‘Kantoeng’


De eigen drijvende kraan 571 van Werf Gusto werd ingezet bij de hijswerkzaamheden. De 571, is waarschijnlijk gebouwd rond 1925. Het bouwnummer stamt althans uit die tijd. Het was niet geheel ongebruikelijk, dat de ponton in 1925 te water werd gelaten van de kraan met het bouwnummer 571 en pas jaren later zou worden afgebouwd. Wat wel duidelijk is is dat deze drijvende kraan de laatste was, die Werf Gusto in eigen beheer had voor werkzaamheden op de werf. Lees verder 1937: Werken aan de tinbaggermolen ‘Kantoeng’

Het zinken van de Toba-kraan (Bnr. 486 – 1914)

Dit is de beschrijving van een van het meest ernstige en tragische ongeval in het lokale havengebied van Puerto Belgrano Eind 1923 was om nog nader te bepalen redenen de gloednieuwe Toba- drijvende kraan gezonken en had vijf medewerkers het leven gekost. Niet lang daarvoor had hij zijn grote entree gemaakt in het dok, zonder dat iemand zich dit tragische einde had kunnen indenken

Op een reis naar Puerto Belgrano


De sleepboot ‘Gelderland’

In mei 1923, na ongeveer tien jaar werd er tussen de nationale overheid en het Nederlandse bouwbedrijf AF Smulders Werf Gusto, een overeenkomst bereikt voor de levering van de Toba- kraan , waarvan het acquisitiecontract in februari 1914 was getekend. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog deden zich allerlei vertragingen voor vanwege de hogere prijs, die het Werf Gusto in rekening bracht. Op verzoek van de minister van Marine, admiraal Manuel Domecq García, werd overeengekomen dat de prijsverhogingen van de oorspronkelijke prijs gelijkelijk werd  verdeeld, tussen Werf Gusto en de nationale overheid. Lees verder Het zinken van de Toba-kraan (Bnr. 486 – 1914)

Polyester

 

Veelal wordt beweerd, dat de houten zeilsche­pen bemand waren met “ijzeren” zeelui, terwijl tegenwoordig de ijzeren schepen gevaren wor­den door “houten” zeelui.
De juistheid van deze vergelijking is natuurlijk ver te zoeken. Men vraagt zich wel af hoe de gebruikers van polyester vissersvaartuigen, jachten, marineschepen en loodsboten dan wel omschreven zouden kunnen worden!
Hoe het ook zij, de kunstharsen nemen tegen­woordig bij de bouw van kleine vaartuigen een belangrijke plaats in. Juist door de eenvoudige verwerking heeft de toepassing ervan een grote vlucht genomen. Lees verder Polyester

Tewaterlating Co. 526

 

Terwijl Gusto’s Harmonie orkest het Chinese volkslied speelde gleed 3 december j.l. de sleep­hopperzuiger CO 526 vlot te water. Naar de heer Krommenhoek, de ijverige secre­taris van de Muziekvereniging ons vertelde, was het de eerste keer, dat dit volkslied in Nederland werd gespeeld. Ruim vijftig jaar geleden werd van wellicht de­zelfde plek eveneens een sleepkopzuiger te water gelaten, welke dienst ging doen in dezelfde ha­ven, Tientsjin. Wat is er in die tijd bij ons toch geweldig veel veranderd . Lees verder Tewaterlating Co. 526

Boorschip ‘Petrel’ te water


Voorafgaande aan de tewaterlating bij IHC Gusto van het boor­schip Pétrel was de Nederlandse pers uitgenodigd om het boor­eiland Maersk Explorer te bezichtigen.
Getooid met de verplichte helm op het hoofd leidden een aantal Gusto medewerkers de gasten rond op deze grote “driepoter”. Daar werd op deze zaterdag nog druk gewerkt. Dat belette overi­gens het publiek, dat de Pétrel te water wilde zien gaan, niet om ook de Maersk Explorer te beklimmen. Er was veel jeugd onder en dus hield verslaggever dezes z’n hart vast. Zo’n veilige “tribu­ne” is zo’n booreiland beslist niet! … Lees verder Boorschip ‘Petrel’ te water

Doop van “Maersk Explorer” (Co. 944)


Ondanks een periode met tropische temperaturen is er de af­gelopen weken bij IHC Gusto hard gewerkt aan de voltooiing van bouwnummer CO 944, het booreiland voor Deense opdracht­gevers.

Vrijdagavond 8 augustus werd het eiland versleept naar de Waalhaven. Dit was nodig om de paalsecties te kunnen plaatsen. Op zaterdag werden door de drijvende bok Ir. Snip de palen vanaf het “Staalbouw” terrein opgepakt en verticaal op een ponton geplaatst. Het betrof 3 paalstukken, elk 42 meter lang en 260 ton per stuk. Intussen was bok Ajax bezig onder meer de werkbordessen te plaatsen. Lees verder Doop van “Maersk Explorer” (Co. 944)

Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’


Na een moeilijke start is het er toch van gekomen, de ‘Umm Elzemoul’ (Co. 897) verliet, na geslaagde walbeproevingen, zijn „geboorteplaats” op zaterdag 4 februari (1978) op weg naar het Beerkanaal om daar aan zijn functionele beproevingen te gaan beginnen. Zaterdagmiddag ca. 5 uur kwam de ‘Umm Elzemoul’ op de plaats van bestemming aan. Al spoedig bleek dat het gras voor onze voeten was weggemaaid, in ons geval het zand voor onze cutter was weggezogen. De ons toegewezen plaats was reeds gebruikt als oefenterrein door onze collega’s van IHC Smit! Lees verder Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’

Werf Gusto 1905-1978

error: De inhoud van deze pagina is geblokkeerd !!
Open chat
1
Klik hier en Stuur een app naar de St. Erfgoed Werf Gusto. Wij zijn bereikbaar van 09:00-22:00 u. (CET)

Click here and send ann app to the Foundation Inheritage Gusto Yard. You can reach us from 09:00-22:00 hrs. (CET)
Powered by