Lidmaatschapsregels


Lidmaatschapsregels:

Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht van u, aangegaan voor onbepaalde periode.

Het financiële jaar van St. Erfgoed Werf Gusto loopt van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.

Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap kan altijd. Over de periode, die resteert na opzegging in een boekjaar wordt geen restitutie verleend.

De pakketrechten, die u had tijdens uw lidmaatschap komen bij opzegging te vervallen. (Zie daarvoor: de pagina ‘Aanmelding’)

De jaarlijkse betalingen voor het lidmaatschap moeten uiterlijk op 31 maart van het betreffende boekjaar op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Wij sturen u aan het begin van het betreffende boekjaar een ‘Reminder’ .

Wij werken niet met automatische incasso’s. U kunt gebruik maken van een handmatige betaling via uw bank, of u kunt gebruik maken van de ‘Verlengingsmogelijkheid” in de Gusto Shop, waar u kunt betalen met IDEAL, of met PayPal (creditcard)


St. Erfgoed Werf Gusto juni 2019

Translate / Vertaal »
Scroll Up