Familie A.F. SmuldersBron: Nederlandse Ondernemers 1850-1950 (Deel IV)
Met toestemming van Historisch Onderzoekbureau STAD en BEDRIJF
en de auteur van het hoofdstuk over de  ‘Familie Smulders’
de heer W.H.P.M. van Hooff

Redactie en samenstelling: Joop Visser, Matthijs Dicke en Annelies van der Zouwen Auteurs: W. Ahlers, J.D. van der Baan et al
Vormgeving: Opera Ontwerpers
Drukwerk: drukkerij Roelofs
Uitgever: Stad en Bedrijf ism Walburg Pers / 424 p. / 17,5 x 24,5 cm / hardcover / 2013 ISBN 978-90-5730-885-7
In opdracht van: Stichting Ondernemersgeschiedenis

Werf Gusto 1905-1978