Productiehallen rond 1980


Opnames van de reeds ‘ontzielde’ machinehal en productiehal na de sluiting in 1978. De hallen, die al op de lijst waren geplaatst als Cultureel Erfgoed’ zijn enige tijd later alsnog gesloopt. Zowel productiehallen als het bijbehorende hoofdkantoor van ‘Werf Gusto’ zijn in feite onvervangbaar. Het nu ‘ontwikkelde’ industrieterrein op de plek waar eens de trotste ‘Werf Gusto’ stond, heeft de aanblik van een ‘vuilnisbelt’.


Meer foto’s van de productiehallen


foto:Gemeentearchief Schiedam / fotograaf: Onbekend
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Werf Gusto 1905-1978