Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’


Na een moeilijke start is het er toch van gekomen, de ‘Umm Elzemoul’ (Co. 897) verliet, na geslaagde walbeproevingen, zijn „geboorteplaats” op zaterdag 4 februari (1978) op weg naar het Beerkanaal om daar aan zijn functionele beproevingen te gaan beginnen. Zaterdagmiddag ca. 5 uur kwam de ‘Umm Elzemoul’ op de plaats van bestemming aan. Al spoedig bleek dat het gras voor onze voeten was weggemaaid, in ons geval het zand voor onze cutter was weggezogen. De ons toegewezen plaats was reeds gebruikt als oefenterrein door onze collega’s van IHC Smit! Lees verder Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’