De vlam in Hoogoven 7


Het bedieningspaneel v. Hoogoven 7 klaar voor de productie

Op 28 november 1972, om elf uur, begon Hoogoven 7 met de productie van bijna 8 miljoen kg ijzer per dag. Ruim twee jaar geleden begon de afd. Nieuwbouw van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken met de bouw van Hoogoven 7. Gusto Staalbouw heeft daaraan een groot aandeel gehad. Onder leiding van de heer W. Kok hebben onze medewerkers bijna twee jaar aan dit project gewerkt.
In die tijd is een gigantische hoeveelheid materiaal verwerkt. Niet minder dan 25.000 ton staal, 35.000 m3 beton, 21.500 ton vuurvast metselwerk, 200 km elektrische kabel en 1,8 miljoen montage/bouwuren vormen nu een bijdrage tot het 5¼ miljoen ton staalplan, dat de Hoogovens in IJmuiden in juni 1968 publi­ceerde. Lees verder De vlam in Hoogoven 7

Proefvaart MOT DREDGE VIII (Co. 880)


De MOT DREDGE VIII, bij IHC Gusto beter bekend als bouwnummer 880, arri­veerde op donderdag 26 juni (1977) bij Wilton-Fijenoord. De “880” had succesrijke zeebeproevingen beëindigd. De beproevingen duurden vier dagen.
Maandag precies op tijd kwam het schip los van de kade. Met een vlotte draai wendde zij haar steven naar zee. De eerste beproevingen namen al meteen een aan­vang tijdens de vaart naar Hoek van Holland.
Eén van de eerste pro­grammapunten, de sloepen­rol, bleek meteen een groot succes. Van de ongeveer honderdveertig personen, die bij het aan boord gaan geteld waren, bleken slechts nog een vijfentwintigtal ,,aanwezig te zijn”. Een ge­ruststelling dat het aantal reddingsmiddelen nu zeker voldoende moest zijn … Een volgende test, het uit­proberen van de zonnetent, moest al meteen uitgesteld worden vanwege het mieze­rige weer. Een verzoek van de eigenaar om de aircondi­tioning te testen moest der­halve als niet doelmatig van de hand gewezen worden. De verdere proeven trokken zich van de heersende weersomstandigheden niets aan. Lees verder Proefvaart MOT DREDGE VIII (Co. 880)