Proefvaart Sandon 1 (1939)


Aan de steiger ligt gereed voor de proefvaart de Sia­mese hopperzuiger Sandon I. Als Manus van Alles be­vond ik mij aan boord, om, waar nodig, de behulpzame hand te bieden.
Als tegen 10 uur de zon erin slaagt de mist te verdrijven, klinkt het bevel: “voor en achter alles los”.

Twee sleepboten, de “lndependent'” en de “Argus” helpen ons om van de wal los te komen. Nu varen wij, het water is van ebbe. Als wij Vlaardingen gepasseerd zijn rinkelt de telegraaf in de Machinekamer: “Volle kracht vooruit”. Het is alsof er een siddering door het schip gaat, zoiets als van een rijpaard dat de sporen voelt. Beneden in de machinekamer gaan de drijfstangen als razend op en neer. Er is actie en er is spanning te zien op de gezichten van de bankwerkers beneden. Er is spanning te lezen op de gezichten van leden van de Directie, tekenaars en van allen, die aan de bouw van het schip hun medewerking verleend hebben. Lees verder Proefvaart Sandon 1 (1939)