De brand er in!


Toen men op 28 november j.l. in Velzen de nieuwe Hoogoven 6 in gebruik stelde, was dat ook voor Gusto een belangrijke dag.
Directeur Drijver van de Hoogovens zei in de aanhef van zijn uitvoerige rede: “In het bijzonder degenen onder U, die daadwerkelijk aan de totstandkoming hebben meegewerkt, moet het een gevoel van voldoening geven dat we over enkele ogen­blikken tot het aanblazen van deze nieuwe hoogoven kunnen overgaan.”
Dit “daadwerkelijk meewerken” sloeg voor een belangrijk deel op Gusto Staalbouw, die Hoogoven VI gebouwd heeft. Om een cijfer te noemen; Gusto heeft ongeveer 5000 ton staal van de in totaal 7800 ton geleverd. Lees verder De brand er in!

Wat is een olielosboei?


Gusto heeft reeds verschillende olie-overslagboeien gebouwd. Maar wat is zo’n olie-overslagboei en waar gebruikt men ze?
Laten we met de tweede vraag beginnen.
Wordt ergens olie gevonden, dan moet men het naar een raffinaderij vervoeren om er benzine, petroleum, chemicaliën, plastics, asfalt, rubber of wat dan ook van te maken.
Maar hoe moet men de ruwe grondstof transporteren? Als de olie vindplaats dicht bij een spoorlijn of een haven gelegen is, dan zijn er meestal geen problemen. Lees verder Wat is een olielosboei?